Νέα περίοδος λειτουργίας Παραθεριστικού Κέντρου Κερασοχωρίου

Σας ενημερώνουμε για την νέα περίοδο λειτουργίας του Παραθεριστικού Κέντρου Κερασοχωρίου, από 24/03/2023 έως 30/06/2023.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται για τη νέα περίοδο, να αποστείλουν συμπληρωμένη αίτηση στα γραφεία της ΠΟΣΤ, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη 5, Αθήνα, Τ.Κ. 10678 είτε ηλεκτρονικά με αποστολή της αίτησης στο email : post@postnet.gr. έως 6/03/2023 Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Τ. στο τηλέφωνο 210 5200 301.