Το διεκδικητικό πλαίσιο της Π.Ο.Σ.Τ. στις διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Μαρτίου η πρώτη συνάντηση αντιπροσωπειών Π.Ο.Σ.Τ. και Διοίκησης ΕΛΤΑ στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για μισθολογικά θέματα.

Η Π.Ο.Σ.Τ. κατέθεσε τις ακόλουθες διεκδικήσεις:

Α) Μισθολογικές αυξήσεις στο βασικό κλιμάκιο ύψους 15%.

Β) Επαναφορά των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα & Αδείας στα πλήρη επίπεδα του 2009.

Γ) Αυξήσεις /αναπροσαρμογές των επιδομάτων ευθύνης και άλλων επιδομάτων που υπόκεινται στις περικοπές των νόμων 3833 και 4024 στα επίπεδα του 2009.

Δ) Αναπροσαρμογή των εξόδων παραστάσεων / ταξιδιών / τροφείων σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότητα.

Επίσης, ζητήθηκε να χορηγηθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα απαραίτητα για τη διαπραγμάτευση οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας.

Ο χρόνος και ο τόπος της επόμενης συνάντησης - διαπραγμάτευσης θα συμφωνηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.


09.03.2023