Καταγγελίες

22/6/2020

Δικαστική προσφυγή για την περικοπή της αποζημίωσης απασχόλησης

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Τ. αναθέσαμε στον Νομικό μας Σύμβουλο, κ.Δημήτρη Βερβεσό, να προετοιμάσει δικαστική προσφυγή εναντίον της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, με την οποία περιέκοψε παρανόμως την αποζημίωση απόλυσης στο μισό, καταστρατηγώντας σχετικό ισχύοντα Όρο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

24/12/2019

Σύλλογος υπαλλήλων ΕΛΤΑ νομού Δωδεκανήσων - Ανακοίνωση - Καταγγελία

«Παράνομη υποχρεωτική χορήγηση αδειών με την παρουσία αστυνομίας» Καταγγέλλουμε με τον πιο έντονο τρόπο κάθε αρμόδιο κεντρικό και περιφερειακό διοικητικό στέλεχος που εμπλέκεται στο απίστευτο περιστατικό στη Μονάδα Διανομής Ρόδου, όπου κλήθηκε μέχρι και η αστυνομία για να γίνει πράξη η αδικαιολόγητη και προκλητική παραβίαση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης των κανονικών αδειών του προσωπικού.