Δικαστική προσφυγή για την περικοπή της αποζημίωσης απασχόλησης

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Τ. αναθέσαμε στον Νομικό μας Σύμβουλο, κ.Δημήτρη Βερβεσό, να προετοιμάσει δικαστική προσφυγή εναντίον της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, με την οποία περιέκοψε παρανόμως την αποζημίωση απόλυσης στο μισό, καταστρατηγώντας σχετικό ισχύοντα Όρο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 
Για λόγους τακτικής η Π.Ο.Σ.Τ.αναλαμβάνει το συντονισμό όλης της διαδικασίας, αλλά,στην παρούσα φάση, δε θα καταθέσει την αγωγή ως νομικό πρόσωπο. Η προσφυγή θα γίνει τώρα από κάθε συνάδελφο ξεχωριστά.
 
Προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της προσφυγής είναι απαραίτητο όλοι οι συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν τους έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης, εφόσον βεβαίως επιθυμούν τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων, να συμπληρώσουν το ταχύτερο δυνατόν τον επισυναπτόμενο πίνακα με τα στοιχεία τους προκειμένου να συμπεριληφθούν στην δικογραφία.
 
Εκτός από τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εγγράφου, θα πρέπει να προσκομιστούν ακόμα:
·         το έγγραφο από τα ΕΛΤΑ για τη λύση της σύμβασης
·         η μηνιαία μισθοδοσία του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης
·         το έγγραφο με την αποζημίωση απόλυσης ή η βεβαίωση που αναρτήθηκε από τα ΕΛΤΑ στη φορολογική δήλωση για το ποσό
·         έγγραφο από την τράπεζα με τις δόσεις που καταβλήθηκαν.
 
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα να στέλνονται με συστημένη επιστολή στην Π.Ο.Σ.Τ.μέχρι 06/07/2020.
Να σημειώσουμε ότι τα δικαστικά έξοδα θα καταβληθούν από την Π.Ο.Σ.Τ.
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ.
 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                   ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛ.ΤΑ. για ενημέρωση των μελών του
2. Σωματεία μέλη της Π.Ο.Σ.Τ. για ενημέρωση νυν και πρώην μελών τους
 
 
 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                                          
ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΕΡΒΕΣΟΥ                                                                                  
Τηλ.επικοινωνίας  210 – 3614004, 210 -3647348,  6945801291
fax   210 - 3647450
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ
 
ΟΝΟΜΑ
 
ΕΠΩΝΥΜΟ
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΛΤΑ
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΟΥ ΑΦΜ
 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΟΣ (ΜΕΙΚΤΑ)
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΑΠΟ ΕΛΤΑ) ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΟΛΕΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ), ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΕΩΣ
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ