ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο και την αναπαραγωγή τους στο διαδίκτυο περί επιστροφής των εισφορών από επικουρικά ταμεία σε διάφορους φορείς και στις ΔΕΚΟ, πολλοί συνάδελφοι - λόγω της οικονομικής συγκυρίας αλλά και του μέλλοντος των επικουρικών ταμείων - ρωτάνε αυτό το διάστημα εάν μπορούν να πάρουν πίσω τις εισφορές τους.

Η αναπαραγωγή έτσι απλά χωρίς φιλτράρισμα και η μή προσέγγιση με την δέουσα σοβαρότητα του θέματος, μόνο προβλήματα και ανησυχία προκαλεί.
 
Διευκρινίζουμε τα εξής σχετικά με το θέμα αυτό.

Η επικουρική ασφάλιση είναι υποχρεωτική  και καταβάλονται εισφορές από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους με ισόποση εισφορά από 3% στον καθένα σύνολο 6% επί του συνόλου των καταβαλλόμενων αποδοχών.

Η απονομή της επικουρικής σύνταξης γίνεται με τις ίδιες προύποθέσεις που ισχύουν και για την κύρια σύνταξη σε κάθε φορέα.

Για το επίμαχο θέμα που δημιούργησε αναστάτωση και πολλά ερωτηματικά, ότι γράφουμε είναι για να καταλαγιάσει το θέμα, και να αντιληφθούν όλοι την σοβαρότητα και τις προεκτάσεις ενός τέτοιου ζητήματος γενικότερα.
Σας ενημερώνουμε τι ισχύει στο ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛ-ΤΑ.
 (ΤΕΑΠ-ΕΛ-ΤΑ).

Η μόνη περίπτωση που μπορούν να επιστραφούν σε ασφαλισμένο οι δικές του εισφορές μετά από απόφαση του Ταμείου, είναι όταν δεν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα έστω με τις ελάχιστες απαιτούμενες προύποθέσεις που προβλέπονται και είναι η 15ετία και τα 60 για τις γυναίκες και η 15ετία και τα 65 για τους άνδρες.

Μόνο όσοι ασφαλισμένοι έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας που προβλέπεται για συνταξιοδότηση με τα ελάχιστα έτη και δεν τα έχουν και εφόσον δεν εργάζονται μπορούν να αιτηθούν από το ταμείο την επιστροφή των εισφορών τους το οποίο θα αποφασίσει για την κάθε περίπτωση.

Για όσους έχουν λοιπόν τουλάχιστον 15ετή ασφάλιση δεν μπαίνει θέμα επισροφής των εισφορών άσχετα με το όριο ηλικίας και πολύ περισσότερο για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

Η ανακίνηση του θέματος αυτού ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την Κοινωνική Ασφάλιση άσχετα με το τι προβλέπεται στα καταστατικά του κάθε ταμείου και είναι περίεργο και επικίνδυνο για την εποχή που έγινε.

Ο κίνδυνος άμεσης διάλυσης των ταμείων είναι δεδομένος αν ο κάθε ασφαλισμένος μπορούσε να πάρει πίσω τις εισφορές του με αποτέλεσμα τόσο οι νύν συνταξιούχοι οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι αλλά και οι επόμενες γεννιές να μη μπορούν να πάρουν σύνταξη αφού δεν θα υπάρχουν εισφορές.
Ούτως ή άλλως το μέλλον της επικουρικής ασφάλισης έχει μπεί σε νέα βάση και θα δίνει μέρισμα ανάλογα με τις αναλογιστικές μελέτες που θα προβλέπουν την βιωσιμότητα του κάθε ταμείου ανά τρίμηνο και θα αναπροσαρμόζονται και οι παροχές στoύς δικαιούχους.

Ότι έχει δηλαδή θα μοιράζει πλέον αφού η συμμετοχή του κράτους απουσιάζει.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικούν την ενίσχυση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με τη συμμετοχή του Κράτους γιατί σταδιακά η ασφάλιση θα γίνει προνόμιο των λίγων και όσων έχουν να πληρώνουν αφού είναι φανερό ότι οδηγούμαστε στην συρίκνωση  και την υποβάθμισης της Δημόσιας Κοινωνικής προστασίας (σύνταξη, υγεία, πρόνοια) και το ρόλο θα κληθούν να αναλάβουν οι ιδιωτικοί φορείς και τα επαγγελματικά ταμεία για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη αξιοπρεπής διαβίωση. 

Το Επικουρικό Ταμείο  λειτουργεί από το 1971, μετά την μετατροπή του ΕΛ-ΤΑ ως Οργανισμό από Δημόσια Υπηρεσία, με την ονομασία ΕΛΕΑ (Ειδικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης) και από 1/7/2012 έχει ενταχθεί στο ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης)  στο ΤΑΥΤΕΚΩ ως ΤΕΑΠ-ΕΛ-ΤΑ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛ-ΤΑ).

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το ΤΑΠ-ΟΤΕ ως φορέας κύριας Ασφάλισης έχει ενταχθεί υποχρεωτικά στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ από 1/8/2008 με το ν.3655/2008.
 
Οι ασφαλισμένοι των ταμείων που εντάχθηκαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων όπως ισχύουν με τις γενικές διατάξεις νόμων και του νόμου 3655/2008.

Η επικουρική  Ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς από τον Φεβρουάριο του 1983.

EΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΜΗΝΙΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ)

Το Ταμείο χορηγεί επικουρική σύνταξη (μηνιαίο χρηματικό βοήθημα) στους ασφαλισμένους των ΕΛ.ΤΑ μετά την απομάκρυνσή τους από την ενεργό υπηρεσία σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Γενική προϋπόθεση
Βασική και γενική προϋπόθεση για την απονομή βοηθήματος από το ΤΕΑΠ-ΕΛ-ΤΑ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛ-ΤΑ) είναι η προηγούμενη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου  από το ΤΑΠ-ΟΤΕ.
 
Οι αιτήσεις για απονομή της επικουρικής σύνταξης κατατίθενται μετά την απόλυση ταυτόχρονα με τις αιτήσεις της κύριας σύνταξης.
Πολλοί ασφαλισμένοι θεωρούν λανθασμένα ότι πρέπει πρώτα να απονεμηθεί η κύρια σύνταξη και έπειτα να υποβληθεί το αίτημα για απονομή επικουρικής σύνταξης.

Η απόφαση για την απονομή της επικουρικής σύνταξης όμως βγαίνει μετά την κοινοποίηση στο επικουρικό ταμείο της οριστικής απόφασης για την κύρια σύνταξη.
Στην αίτηση να αναγράφεται ο φορέας για μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων (ν.1405/83) και σε περίπτωση μη θεμελίωσης δικαιώματος επικουρικής σύνταξης να αναγράφεται αίτημα για εξαγορά προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 τουν.3232/04. 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Οι χρονικές προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας για την απονομή της επικουρικής σύνταξης για λόγους γήρατος, αναπηρίας στους ασφαλισμένους και θανάτου στους δικαιοδόχους είναι οι ίδιες με τις προϋποθέσεις της κύριας σύνταξης.


ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για την συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λαμβάνονται υπόψη:

1. Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στα ΕΛ.ΤΑ.
2. χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Ο χρόνος γονικής άδειας μέχρι έξι (6) μήνες με τις προϋποθέσεις του Ν. 1483/1984 

4. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω ασθένειας και τακτής ανεργίας μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία μέχρι την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

5. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 2 έτη.

6. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας που διανύθηκε σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. και σε χώρες με τις οποίες η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.

7. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας εφόσον έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας και τουλάχιστον 12ετής υπηρεσία. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωριστεί με τις διατάξεις του Ν. 1358/83 αλλά μόνο για προσαύξηση και όχι για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 7. 

8. Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με προϋποθέσεις. 

9. Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στα ΕΛ.ΤΑ, για τον οποίο δεν είχαν καταβληθεί εισφορές για τον ΕΛΕΑ. 

10. Χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.

Για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να αναγνωριστούν και οι νέοι πλασματικοί χρόνοι για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Οι χρόνοι που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις με α/α 2,3,4,5,7 και 9 καθίστανται χρόνοι συντάξιμοι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δηλαδή δεν μπορούν να αναχθούν σε συντάξιμο χρόνο προγενέστερο από τον χρόνο που έγινε η αναγνώριση . 
2. Ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης προσμετρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4202/1961, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 10 και11 του Ν. 1405/1983, άρθρα 14 και 15 του Ν. 1902/1990 και άρθρο 69 του Ν. 2084/1992, Τα δε οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
3. Έντυπη αίτηση του ασφαλισμένου (χορηγείται από το Ταμείο). 

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου και των μελών της οικογενείας του καθώς και ημερομηνία γάμου (χορηγείται από το Δήμο ή την Κοινότητα). 

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνεται αν ο εξερχόμενος από την υπηρεσία λαμβάνει κύρια ή επικουρική σύνταξη ή όχι από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ


1. Έντυπη αίτηση του δικαιοδόχου για μεταβίβαση σύνταξης (χορηγείται από το Ταμείο). 

2. Πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί απονομής κύριας σύνταξης. (Αφορά μόνο τους συνταξιούχους του Δημοσίου). 

3. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί πλησιετέρων συγγενών στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως των μελών της οικογένειας. 

4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. 

5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (για χήρο-α) περί λύσεως ή μη του γάμου του με τον θανόντα ( θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά το θάνατο). 

6. Πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους για τα σπουδάζοντα τέκνα από 18 μέχρι 24 ετών. 

7. Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται α)εάν οι δικαιοδόχοι εργάζονται ή λαμβάνουν κύρια ή Επικουρική σύνταξη από το Δημόσιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. β) εάν τα τέκνα είναι άγαμα, δεν εργάζονται και δεν έχουν άλλους πόρους ζωής. 

8. Βεβαίωση αρμόδιας οικονομικής εφορίας για τα τέκνα πάνω από 18 ετών , εάν υποβάλλουν φορολογική δήλωση και εφόσον υποβάλλουν, επίσημο αντίγραφο δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους.