ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ

 Βασική και αναλογική σύνταξη από το 2015

Θα υπολογίζεται στο σύνολο του εργασιακού βίου
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΧΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ
 

 

Ο νόμος, 3863/2010, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Η αλλαγή ξεκινά από το 2015, αλλά για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από το έτος αυτό και εντεύθεν θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα και για τα έτη από το 2011 και μετά. Το τελικό ποσό της σύνταξης θα διαμορφώνεται από τη βασική σύνταξη και από την αναλογική σύνταξη. Αναλυτικά: 

1 Από πότε ξεκινά η εφαρμογή της βασικής σύνταξης; 

Ξεκινά από το 2015. Ωστόσο το νομοσχέδιο προσδιορίζει το ύψος της στα 360 ευρώ, δηλαδή όσο είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ. 
Εκτός από τις προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος, το ποσό των 360€ με τιμές 2010, είναι αυτό που εγγυάται το κράτος δηλ. σαν ελάχιστο ποσό για τον κάθε συνταξιούχο.
Από κει και πέρα, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τα αποθεματικά των ταμείων θα διαμορφώνεταο το τελικό ποσό των κύριων συντάξεων γιατί για τις επικουρικές είναι γνωστή η πρόβλεψη του νόμου να δίνεται τόσο ποσό όσο επιτρέπουν τα αποθεματικά τους....

2 Πότε θα χορηγείται; 
Κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου. Ωστόσο μετά το 2015 θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα για όσους συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα, για τα έτη ασφάλισης από το 2011 και μετά θα δίδεται αναλογία της σύνταξης ίση με το πηλίκον των ετών που διήνυσε μετά την ημερομηνία αυτή, διά του συνόλου των ετών ασφάλισής του. 

3 Για πόσους μήνες; 
Η βασική και η αναλογική σύνταξη θα δίδονται για 12 μήνες τον χρόνο, δηλαδή δεν θα χορηγείται 13η και 14η σύνταξη. 

4 Πότε ξεκινά η εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης; 

Από το 2015. Από το έτος αυτό θα δίδεται από κοινού με τη βασική και η αναλογική σύνταξη. Το πρώτο διάστημα θα εφαρμοστεί ένα μεικτό σύστημα. Τα έτη ασφάλισης από το 2011 ως το 2015 θα υπολογίζονται με το νέο σύστημα για όποιον συνταξιοδοτείται από το 2015 και μετά, ενώ τα έτη προ του 2011 με τον σημερινό τρόπο. 

5 Πώς θα γίνεται ο νέος υπολογισμός της σύνταξης; 

Για τον υπολογισμό της θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εργασιακού βίου. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης θα διαμορφώνεται με έναν συντελεστή που ξεκινά από το 0,8% κατά το πρώτο έτος ασφάλισης και κλιμακώνεται, στο 40ό και ως το 50ό έτος, στο 1,5%. Σημειώνεται ότι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 2%. 

6 Πόσο είναι το ποσοστό αναπλήρωσης με βάση το νομοσχέδιο; 

Το ποσοστό αναπλήρωσης μαζί με τη βασική σύνταξη φθάνει στο 64%.
Επισημαίνουμε όμως εδώ πως το ποσοστό αυτό αφορά το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής γιατί στην τελική του εφαρμογή το σύστημα και για όσους θα παίρνουν σύνταξη για όλα τα χρόνια -μετά το 2011- η αναπλήρωση θα φτάνει μέχρι 48%.

 7 Συνεπώς οι νέες συντάξεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις υφιστάμενες; 

Η μείωση κατά το υπουργείο είναι μεσοσταθμικά γύρω στο 7%, ωστόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για μειώσεις που φθάνουν και το 30%. Το υπουργείο επιμένει ότι η αναπλήρωση θα είναι 64% των συντάξιμων αποδοχών. 

8 Οι συντάξιμες αποδοχές πώς υπολογίζονται σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο; 

Οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται με τον εξής τρόπο: Είναι ίσες με το πηλίκον των μηνιαίων αποδοχών όλου του εργασιακού βίου, διά του αριθμού όλων των μηνών απασχόλησης. Στη διαμόρφωση των αποδοχών λαμβάνονται υπόψη 12 μήνες τον χρόνο. Δηλαδή για τις συντάξιμες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. 

9 Ωστόσο οι αποδοχές των παρελθόντων ετών απέχουν από τα σημερινά δεδομένα. 

Αυτές οι αποδοχές θα προσαυξάνονται με βάση τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ θα προστίθεται και ένας «συντελεστής ωρίμανσης». Με τον τρόπο αυτόν θα επιχειρείται η«επικαιροποίηση» των αμοιβών των «παλαιών» ετών ασφάλισης. 

10 Η κατώτατη σύνταξη πόσο θα είναι; 

Το άθροισμα των ποσών της βασικής και της αναλογικής σύνταξης λόγω γήρατος, για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη κατά το έτος 2015. 

11 Και ποιες άλλες συντάξεις προσδιορίζονται στο ίδιο ύψος; 
Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και οι συντάξεις λόγω εργατικού ατυχήματος. 

12 Η σύνταξη λόγω θανάτου; 

Αυτή προσδιορίζεται στο 80% του αθροίσματος της βασικής και της αναλογικής σύνταξης.
Μετά την νέα έκδοση του οδηγού ασφαλισμένου απο την ΠΟΣΤ έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε όλες τις παραμέτρους και το τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που μπορεί να φαίνεται και είναι λαβύρινθος αλλά αυτό είναι.