ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

 

τα πάντα για τα πλασματικά 

 
 ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΟΣΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 1/1/2011
Όποιος θεμελιώνει το 2011 συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια, 5 χρόνια το 2012, 6 χρόνια το 2013 και μέχρι 7 χρόνια από το 2014 και μετά.
Τα 4-7 «πλασματικά» χρόνια μπορούν να αναγνωρίζουν αποκλειστικά όσοι έχουν τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης και θεμελιώνουν από το 2011 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Κατηγορία
Χρόνος
Παρατηρήσεις
Στρατιωτική θητεία
Όλος ο χρόνος
·         Εξαγορά υπηρεσίας
·         20% επί των συντάξιμων αποδοχών
·         Έκπτωση 30% για όσους θεμελιώνουν από 1/1/ 2011 έως 31/12/2014
·         Έκπτωση 50% για όσους θεμελιώνουν από 1/1/ 2015 και μετά.
Oι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη 25ετία έως το 2010, δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή.
·         Περαιτέρω έκπτωση 15% στην εφάπαξ καταβολή για όλους.
Γονική άδεια ανατροφής
Ολος ο χρόνος άδειας
·         Εξαγορά άδειας ανατροφής 
·         Το ποσοστό εισφοράς που αναλογεί σε εργοδότη και εργαζόμενο για μηνιαίες αποδοχές ίσες με το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης
Επιδότηση ασθένειας
Ως 300 ημέρες
·         Χωρίς εξαγορά
ενώ όσοι αποχωρούν με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι το 2010 αναγνωρίζουν μέχρι 200 ημέρες που ήταν όμως την τελευταία 10ετία.
Τακτική ανεργία ΟΑΕΔ
Ως 300 ημέρες
·         Χωρίς εξαγορά
ενώ όσοι κάνουν χρήση των χρόνων του ν.2084 που είναι με προϋποθέσεις μέχρι το 2010 αναγνωρίζουν έως 200 ημέρες που πρέπει να είναι την τελευταία 10ετία.
Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών
Έως 2 έτη
·         Εξαγορά
·         Εισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
Χρόνος σπουδών έως 4 έτη το ανώτερο
Πρόγραμμα σπουδών σχολής
·         20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό 
Διαστήματα ανεργίας
(κενά ασφάλισης 25/μήνα)
Ολος ο χρόνος
·         20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης για την αναγνώριση, για τον φορέα κύριας ασφάλισης και ποσοστό 6% για το επικουρικό
Χρόνος κύησης και λοχείας
Ολος ο χρόνος
·         Εξαγορά
Χρόνος απεργίας
Ολος ο χρόνος
από 1/8/2008
και μετά
·         Eισφορά εργοδότη και εργαζομένου στον οικείο φορέα (που ασφαλιζόταν ο εργαζόμενος κατά την πραγματοποίηση της απεργίας) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Και όσοι συνταξιοδοτούνται με προϋποθέσεις που δεν άλλαξαν (π.χ. ασφαλισμένοι πρίν το 1983 με 35ετία), πρέπει να συμπληρώσουν το χρόνο της απεργίας με ανάλογες ημέρες ασφάλισης για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 
«Πλασματικός» χρόνος 
παιδιών
Μέχρι 5 έτη
·         Χωρίς εξαγορά, μόνο όσες μητέρες θεμελιώνουν με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι το 2010 και για παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2000, για τη μητέρα, που αν έχει το δικαίωμα, μπορεί να το παραχωρήσει στον πατέρα.
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2011 ο χρόνος των παιδιών αναγνωρίζεται και από τους δύο γονείς με εξαγορά 20% του Η.Α.Ε. που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
O χρόνος των παιδιών δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης:
1. των μητέρων ανήλικων ή γονέων ανίκανων παιδιών.
2. των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά.
3. του προβλεπόμενου χρόνο για συνταξιοδότηση λόγω απόλυσης.
4.για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
5. για συνταξιοδότηση με τις ειδικές διατάξεις του αρ.74 ν.3371/2005, του αρ. 34 ν.3762/2009 και ν.3317/2008.
Χρόνος μαθητείας (Stage)
Μέχρι 1 έτος
·         Εξαγορά
·         20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την υποβολή της αίτησης
Χρόνος έναρξης πριν την εγγραφή στον OΑΕΕ
Μέχρι 1 έτος
·         Εξαγορά
·         Ασφαλιστική κατηγορία με την οποία ασφαλίζεται κατά την υποβολή της αίτησης