ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΣΣΕ 2013-2014

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, με την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2013-2014, ολοκληρώθηκε το σημαντικότερο στοιχείο του σχεδίου δράσης της ΠΟΣΤ όπως έχει αποφασιστεί από τα όργανα του κινήματος.

Η υπογραφή της ΕΣΣΕ 2013-2014 στην κρισιμότερη στιγμή για την πορεία του ΕΛΤΑ και το μέλλον των εργαζομένων, διαμορφώνει πλέον ένα νέο θετικότερο περιβάλλον τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το Ταχυδρομείο.

Με την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ 2013-14 πετυχαίνουμε την συγκρότηση ενός προγράμματος άμεσων δράσεων, με στόχο τη διασφάλιση του εισοδήματος του εργαζόμενου και  της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας του Ταχυδρομείου.

Βάζουμε τέλος στην αδράνεια και τη στασιμότητα που πυροδοτούν ελλείμματα και αποδιοργανώνουν τον ΕΛΤΑ υπονομεύοντας έτσι το μέλλον και την προοπτική των εργαζομένων.

Η περίοδος που Κυβέρνηση και Διοίκηση απλά παρακολουθούσαν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο Ταχυδρομείο έπρεπε να σταματήσει και την σταματήσαμε.

Σταματά η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί από φήμες, απορίες, δημοσιεύσεις και στοχευμένες «πληροφορίες» για την ισχύ του θεσμικού πλαισίου και την προοπτική του ΕΛΤΑ και των εργαζομένων.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η ΕΣΣΕ 2013-2014 είναι αποτέλεσμα της αγωνιστικής, της διεκδικητικής και της σταθερά προσανατολισμένης δράσης της ΠΟΣΤ στην υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων και την επίλυση των προβλημάτων του ΕΛΤΑ.

Ο πρώτος όρος της ΕΣΣΕ, καθορίζει το πλαίσιο που δραστηριοποιείται ο ΕΛΤΑ και περιγράφει τους στόχους τις κοινές δράσεις Διοίκησης και Εργαζομένων.

 «Με την υπογραφή της παρούσης ΣΣΕ εκφράζεται η βούληση Διοίκησης και Εργαζόμενων, μέσα από την τήρηση του θεσμικού πλαισίου, να εργαστούν από κοινού και απρόσκοπτα για  ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και υγειώς ανεπτυγμένο Ταχυδρομείο, το οποίο θα προσφέρει σε όλους τους κατοίκους της χώρας μας υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσίες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ΕΛΤΑ βρίσκεται στη δίνη μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας η οποία δημιουργεί  ισχυρές πιέσεις στην ταχυδρομική αγορά. Στρατηγικός στόχος  των δύο μερών είναι η βιωσιμότητα της εταιρείας και η διαφύλαξη με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο της κερδοφορίας της.»

Ο δεύτερος όρος διασφαλίζει ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θα συνεχίσει να είναι κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις ενώ θα επικαιροποιηθεί και θα προσαρμοστεί στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες. Προτεραιότητα για την ΠΟΣΤ αποτελεί ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας εφαρμογής στο πειθαρχικό δίκαιο του ΕΛΤΑ του Νόμου 4093, που με τις αυθαίρετες ερμηνείες των Διοικητικών παραγόντων, ήδη έχει διαμορφώσει συνθήκες εργασιακής ζούγκλας.

Ο τρίτος όρος καθορίζει την οικονομική συνεισφορά των εργαζομένων στην προσπάθεια διασφάλισης της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας του ΕΛΤΑ, που περιορίζεται στην αναστολή καταβολής των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος κανονικής άδειας για το υπόλοιπο του 2013 και για το 2014.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσο με τη λεκτική διαμόρφωση του όρου αυτού όσο και με τη λογιστική απεικόνιση των ποσών, συγκεκριμενοποιείται πέραν πάσης αμφιβολίας ο χρόνος ισχύος του όρου και δεν υπάρχει καμία συνέπεια και καμία επιβάρυνση στους συναδέλφους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.

Ο τέταρτος όρος επιλύει την ασάφεια που είχε δημιουργηθεί για μια ομάδα εργαζομένων και ξεκαθαρίζει ότι είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών κύκλων για να συμμετάσχουν στη διαδικασία στελέχωσης, εφόσον συγκεντρώνουν βέβαια και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Ο πέμπτος όρος δεσμεύει τη Διοίκηση σε κοινή δράση με την ΠΟΣΤ για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ενώ παράλληλα θα υλοποιήσει και επενδύσεις άμεσης προτεραιότητας και απόδοσης.

Τέλος, συμφωνείται ότι οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων και Κοινών Συμφωνιών συνεχίζουν να ισχύουν.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η πορεία για την υπογραφή της ΕΣΣΕ δεν ήταν μια απλή και τυπική διαδικασία. Αυτά που διαδραματίστηκαν τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο δεν έχουν προηγούμενο.

Οι μεθοδεύσεις, οι πιέσεις, οι ανίερες συμμαχίες και οι υπονομεύσεις μόνο σε εποχές Βυζαντίου μπορούν να αναζητηθούν.

Το πολιτικό περιβάλλον ήταν και είναι αρνητικό. Η Διοίκηση από τον Σεπτέμβριο του 2012 επεδίωκε (κατόπιν οδηγιών;) τη μείωση του μισθολογικού κόστους με περικοπές που για τους εργαζόμενους θα ήταν καταστροφικές. Στόχος τους ήταν η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και των αποτελεσμάτων της πολιτικής που ακολουθούν, να γίνει, για μία ακόμη φορά, αποκλειστικά και μόνο με μισθολογικές περικοπές.

Είναι γνωστό ότι παρά το εχθρικό περιβάλλον, πολλές φορές φτάσαμε στο σημείο να συμφωνηθεί κείμενο ΕΣΣΕ, αλλά την τελευταία στιγμή με «έξωθεν» και «έσωθεν» παρεμβάσεις η συμφωνία ακυρωνόταν. Την τελευταία φορά καταγγείλαμε με ανακοίνωση μας αυτή την τακτική και με την παρέμβαση μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ θέσαμε προ των ευθυνών του κάθε μέλος της Διοίκησης από όπου και αν προέρχεται, όποιον και αν εκφράζει.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι η συσπείρωση, η κοινή δράση και η στάση ευθύνης όλων των Παρατάξεων, των στελεχών και των εργαζομένων έφερε την θετική κατάληξη και οι αποφάσεις έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι στηρίζονται από όλους και για το λόγο αυτό είναι ρεαλιστικά εφικτές και εφαρμόσιμες.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η υπογραφή ΕΣΣΕ δεν πρέπει να δημιουργήσει εφησυχασμό. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι τόσο για τον ΕΛΤΑ όσο και για τις κατακτήσεις των εργαζομένων απαιτούν τη συστράτευση όλων μας.

Σε αυτή την κατεύθυνση η ΠΟΣΤ συνεχίζει την αγωνιστική δράση της σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο είναι:

·         Ο προγραμματισμός και η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη των εκτάκτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΤΑ.

·         Η ολοκλήρωση της απορρόφησης των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ από τον ΕΛΤΑ και ο σχεδιασμός λειτουργίας με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

·         Η διασφάλιση της χρηματοδότησης τόσο της Καθολικής Υπηρεσίας όσο και του κόστους διατήρησης του κοινωνικού δικτύου.

·         Η διασφάλιση της διακίνησης της αλληλογραφίας του Δημοσίου μέσα από τον ΕΛΤΑ.

·         Η σταθερή, συντονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων.

·         Η συντονισμένη δράση για την αύξηση των εσόδων του ΕΛΤΑ και με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, γιατί τα έσοδα θα ισοσκελίσουν πιθανές αποκλίσεις του προγράμματος αλλά θα διαμορφώσουν και συνθήκες κερδοφορίας.

·         Ο προγραμματισμός της διασφάλισης ταμειακής ρευστότητας του ΕΛΤΑ ώστε να αποφύγουμε οποιοδήποτε τυχαίο ή «εσκεμμένο» ατύχημα.

·         Η ολοκλήρωση των εργασιών των επιτροπών που προβλέπει η ΕΣΣΕ με προτεραιότητα το πειθαρχικό δίκαιο.

·         Ο προγραμματισμός και υλοποίηση της χορήγησης των κανονικών αδειών.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, να συσπειρωθούν στο συνδικαλιστικό κίνημα και με κοινές, αγωνιστικές και αποτελεσματικές δράσεις να πιάσουν τόπο οι θυσίες και η προσφορά μας, να διασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις κατακτήσεις, να υπερασπιστούμε το Δημόσιο Ταχυδρομείο προς το συμφέρον του λαού και της χώρας.

Συνεχίζουμε την αγωνιστική μας δράση σταθερά προσανατολισμένοι στο στόχο μας, για να διασφαλίσουμε το εργασιακό μας μέλλον και για να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι:

Ο ΕΛΤΑ έχει ΠΑΡΕΛΘΟΝ, έχει ΠΑΡΟΝ και οι εργαζόμενοι είναι εδώ για να έχει και ΜΕΛΛΟΝ.

 

Το κείμενο της  ΕΣΣΕ 2013-14 είναι το ακόλουθο:

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα 10/06/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ στην  έδρα της Διοίκησης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι κάτωθι υπογραφόμενοι:

α.  Κωστής Μελαχροινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ενεργώντας ως εκπρόσωπος αυτού και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ, που παρασχέθηκε στην 1569/07-06-13  συνεδρίασή του,

β. Γιώργος Βασιλόπουλος Πρόεδρος και Ηλίας Μπακελλας Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) με έδρα την Αθήνα, ενεργώντας ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής και σύμφωνα με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΤ, όπως φαίνεται από απόσπασμα πρακτικού της 07/06/2013 συνεδρίασής του συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις τα παρακάτω :

ΟΡΟΣ 1ος

Η παρούσα ΣΣΕ είναι η πρώτη συμφωνία που υπογράφεται μετά την πλήρη απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς στη χώρα μας.

Είναι προφανές, ότι η πλήρης απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς στον ανταγωνισμό αποτελεί μια εξέλιξη καθοριστικής σημασίας για τον ΕΛΤΑ και η μελλοντική του ανάπτυξη σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί σημαντικές αλλαγές και αποφάσεις.

Με δεδομένο ότι ο ΕΛΤΑ είναι μια επιχείρηση έντασης εργασίας και ανθρώπων, όπως κάθε ταχυδρομική επιχείρηση στον κόσμο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί, ότι οι επερχόμενες εξελίξεις δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος των εργαζόμενων. 

Με την υπογραφή της παρούσης ΣΣΕ εκφράζεται η βούληση Διοίκησης και Εργαζόμενων, μέσα από την τήρηση του θεσμικού πλαισίου, να εργαστούν από κοινού και απρόσκοπτα για  ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και υγειώς ανεπτυγμένο Ταχυδρομείο, το οποίο θα προσφέρει σε όλους τους κατοίκους της χώρας μας υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσίες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ΕΛΤΑ βρίσκεται στη δίνη μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας η οποία δημιουργεί  ισχυρές πιέσεις στην ταχυδρομική αγορά.

Στρατηγικός στόχος  των δύο μερών είναι η βιωσιμότητα της εταιρείας και η διαφύλαξη με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο της κερδοφορίας της. Για το λόγο αυτό, όλες οι δυνάμεις του ΕΛΤΑ ενεργοποιούνται σε κοινή δράση για την επίτευξη της κερδοφορίας μέσω δύο βασικών κατευθύνσεων : α) αύξηση των εσόδων αξιοποιώντας όλες τις πηγές τους και β) δραστική περιστολή, όπου επιβάλλεται, των δαπανών της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας λαμβάνονται υπόψη :

α) η  προσαρμογή της Εταιρείας  στις διατάξεις των νόμων που αφορούν στην  προστασία της Εθνικής Οικονομίας, στα επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 κ.λ.π., όπως οι Ν. 3833/2010,  Ν. 3845/2010,  Ν. 3986/2011,  Ν. 4024/2011 και   Ν. 4093/2012  η εφαρμογή των οποίων συνιστά υποχρέωση του ΕΛΤΑ και στους οποίους ήδη έχει ανταποκριθεί,

β) ο  Ν. 4053/2012 ο οποίος ορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα, με την πλήρη απελευθέρωση της οποίας από την 01.01.2013 προβλέπεται να επέλθουν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η προσαρμογή όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και λειτουργιών στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών,

γ) οι σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στον ταχυδρομικό κλάδο τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Η συνεχιζόμενη πτωτική τάση των ταχυδρομικών όγκων διεθνώς και η αυξανόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη δραστηριότητά της μέσα στα επόμενα χρόνια

δ) η μεγάλη ευκαιρία για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές, με την ένταξη των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, συμβάλλοντας στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υποδομών της Εταιρείας, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην εισαγωγή νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά, στη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πολίτες.

ε) το Συνολικό Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης που συνεχίζει να υλοποιεί η Εταιρία με άξονες τη διοικητική αναδιοργάνωση, την αναδιοργάνωση του δικτύου λιανικής, διανομής, διαλογής και διαβιβάσεων σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα περαιτέρω περιστολής των λειτουργικών δαπανών σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και της διοίκησης.

στ) την ανάγκη προσαρμογής της επιχείρησης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τόσο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, όσο και αυτού της ταχυδρομικής αγοράς, με στόχο την τόνωση της εξωστρέφειάς της, την προσαρμογή του συνόλου των δράσεών της στην εξυπηρέτηση των πελατών της και την πρόβλεψη μηχανισμών άμεσης προσαρμογής τόσο με την υλοποίηση των νέων τεχνολογιών όσο και με την υιοθέτηση συστημάτων αξιολόγησης για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

ΟΡΟΣ 2ος 


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Συστήνονται κοινές  επιτροπές ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, με έργο :

α) την ενσωμάτωση στο πειθαρχικό δίκαιο του ΕΛΤΑ των νόμων της πολιτείας που είναι αναγκαστικού δικαίου.

β) την επικαιροποίηση των κανονισμών εκτέλεσης έργου για κάθε υπηρεσία του ΕΛΤΑ.

γ) τη διαμόρφωση συστήματος κινήτρων για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΛΤΑ.

δ) την αναμόρφωση του συστήματος στελέχωσης των θέσεων ευθύνης της εταιρείας  

 

ε)  την επεξεργασία, κωδικοποίηση και επικαιροποίηση διατάξεων των ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ και Κοινών Συμφωνιών, που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα μεταξύ ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ.

Οι επιτροπές θα απαρτίζονται από στελέχη του ΕΛΤΑ και εκπροσώπους της ΠΟΣΤ.

Χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών των επιτροπών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας ορίζεται, για τις επιτροπές με έργο (α) και (δ) ένας μήνας και για τις λοιπές επιτροπές ορίζεται το τρίμηνο.

ΟΡΟΣ 3ος

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προκειμένου να διαφυλάξουν τη θέση τους στην αγορά, την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους, έχουν σε εξέλιξη δέσμη μέτρων και λειτουργιών που αφορούν το σύνολο των λειτουργιών τους (εκπαίδευση, επενδύσεις, πωλήσεις, παραγωγή, ποιότητα) το σύνολο των οποίων θα ενσωματώνεται στον προγραμματισμό της εταιρείας, με στόχο την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών. 

Προς τούτο :

α) Αναστέλλεται ο όρος 4 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ ετών 2006-2007 καθώς και οι σχετικοί όροι μεταγενέστερων Κοινών Συμφωνιών, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η παρούσα, εκτός εάν με νεότερη συμφωνία επανενεργοποιηθεί νωρίτερα.

β) Το ποσό που δύναται να διατίθεται συνολικά κατ’  έτος στη θυγατρική εταιρία ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παρακίνηση του προσωπικού ΕΛΤΑ, συμπεριλαμβανομένων και των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε. Ε.  προγραμμάτων, διαμορφώνεται από 0,50% σε 0,25% σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του ΕΛΤΑ.

γ)  Ο μισθός κάθε εργαζόμενου στα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  των μηνών Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2013, Απριλίου, Ιουλίου  και  Δεκεμβρίου 2014, θα καταβληθεί μειωμένος, με ποσό ίσο του αντίστοιχου  χορηγούμενου στους ανωτέρω μήνες, επιδόματος  κανονικής άδειας,  δώρου Πάσχα και δώρου Χριστουγέννων. Η μείωση θα εμφανίζεται εκτός των τακτικών αποδοχών με την ένδειξη « ΕΣΣΕ 2013-2014.

ΟΡΟΣ 4ος 

ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σύμφωνα με τον 5ο  όρο της από 15-12-2011 Κοινής Συμφωνίας  των ανωτέρω συμβαλλομένων μερών το προσωπικό της περίπτωσης Α (ΠΕ-ΤΕ) που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το 1ο Κύκλο – Βασικής Εκπαίδευσης του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ μετατάχθηκαν συνολικά στον Κλάδο 1 Διοίκησης – Εκμετάλλευσης με αυτονόητη υποχρέωση την επιτυχή παρακολούθηση και των λοιπών τριών κύκλων σπουδών.

Οι κατά τα ανωτέρω, μετατασσόμενοι υπάλληλοι μετά την ένταξη τους στον Κλάδο 1 Διοίκησης – Εκμετάλλευσης υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς και τους άλλους τρεις κύκλους σπουδών για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης στάθμης τομέα και διεύθυνσης. 

ΟΡΟΣ 5ος

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συμφωνείται η ενεργοποίηση και κοινή δράση όλων των δυνάμεων του ΕΛΤΑ για την υλοποίηση επενδύσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2013 - 2017.

Συγχρόνως θα προωθηθούν προγράμματα επενδύσεων άμεσης προτεραιότητας και απόδοση.

ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΕΣΣΕ

α) Οι όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ και Κοινών Συμφωνιών εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και ενσωματώνονται στην παρούσα,  εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της.

β) Η παρούσα ισχύει μέχρι 31/12/2014.