ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, ύστερα από τις ισχυρές πιέσεις της Ομοσπονδίας, υπογράψαμε κοινή συμφωνία με τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. για τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα διαπραγμάτευσης της νέας συλλογικής σύμβασης. Με τη συμφωνία αυτή παρατείνεται η ισχύς του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της εταιρείας έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 
Σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Ε.Ε. της Π.Ο.Σ.Τ. και των εκπροσώπων της Διοίκησης, στην οποία καθορίστηκε ότι στο πρώτο στάδιο της διαπραγμάτευσης θα συγκροτηθεί κοινή επιτροπή Διοίκησης – Π.Ο.Σ.Τ., με αντικείμενο τη συνολική επεξεργασία του Γ.Κ.Π. μέχρι τα τέλη Νοέμβρη..
 
Αποδεικνύεται ότι, η Δημοκρατία έχει θεσμούς που λειτουργούν και επιτρέπουν να συνεχίζουμε την προσπάθεια για την προστασία και τη βελτίωση των κατακτήσεων των συναδέλφων με ρεαλισμό, αίσθημα ευθύνης και σχέδιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, η οποία δε θα μας συγχωρέσει κανένα λάθος, ιδιαίτερα την παράβλεψη της πραγματικότητας που βιώνουμε ως εταιρεία και ως χώρα.  
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ.
 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
  ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ                                               ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ