ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 141 ν.3655/2008 ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

 
ΤΗ διευκρίνιση ότι ο πλασματικός χρόνος που αναγνώρισαν ασφαλισμένοι ή ασφαλισμένες για παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2000 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση μειωμένης σύνταξης εφόσον το δικαίωμα θεμελιώνεται μέχρι την 31/12/2010 δίνει με σχετική εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο της γ.γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ο αναγνωριζόμενος με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 141 του ν. 3655/2008 πλασματικός χρόνος για παιδιά μπορεί να συνυπολογιστεί είτε για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος είτε για την προσαύξηση του ποσού της πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, όχι όμως για τη θεμελίωση της μειωμένης σύνταξης ή την προσαύξηση αυτής».