ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - "ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ, ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ...."

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Από τις αρχές του έτους είχαμε θέσει το ζήτημα της έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη νέα Σ.Σ.Ε., δεδομένου ότι η προηγούμενη έληγε στις 20/07/2020. Για τεχνικούς όμως λόγους που προέκυψαν εξαιτίας των περιορισμών του κορωνοϊού και στη συνέχεια λόγω καλοκαιριού συμφωνήσαμε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μετά τις 31 Αυγούστου 2020.
 
Με το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου η Διοίκηση δήλωσε την παρουσία της με εξώδικη - πρόσκληση που έστειλε στην Ομοσπονδία για την έναρξη διαπραγματεύσεων με δύο βασικούς άξονες:
 
1.      Οριζόντια περικοπή στους μισθούς κατά 9,1%
2.      Νέο Γ.Κ.Π.
 
Μετά από τόσους μήνες προετοιμασίας, το μόνο που ανακάλυψαν και προτείνουν είναι η γνωστή παλιά «μαγική συνταγή», δηλ. οριζόντια μείωση των μισθών των εργαζόμενων,όπως με έμφαση αναφέρουν στο εξώδικο. Για πολλοστή φορά ανακάλυψαν και αυτοί την πυρίτιδα: ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Διαφορετικά, ισχυρίζονται κινδυνολογώντας ότι δε μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εταιρείας και θα πρέπει οι εργαζόμενοι, για να συνεχίσουν να έχουν εργασία, να περιορίσουν και άλλο τα συνεχώς μειούμενα εδώ και μια δεκαετία εισοδήματά τους.
 
Η εμμονή καιτης σημερινής Διοίκησης ότι για όλα είναι υπεύθυνο το μισθολογικό κόστος προκαλείται από την αγωνιώδη προσπάθεια της να αποκρύψει την αδυναμία της ίδιας και των προκατόχων της να εμποδίσουν την κατακρήμνιση των εσόδων κατά 50% συνολικά την τελευταία δεκαετία, περίοδο που το προσωπικό έχει μειωθεί στο μισό και οι μισθοί όσων εργάζονται ακόμα, είναι μειωμένοι κατά 45%.
 
Βεβαίως, το εκπληκτικό που αξίζει να υπογραμμιστεί εδώ είναι ότι στην εξώδικη πρόσκληση που μας έστειλε αναφέρονται επί λέξει τα παρακάτω:
 
«Η ταμειακή κατάσταση της εταιρείας επιβαρύνθηκε, μεταξύ άλλων, και από τις καθυστερήσεις είσπραξης των οφειλών του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ύψους 25.000.000 ευρώ, αλλά και από την μη είσπραξη της αποζημίωσης που αφορά το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας ύψους 169.100.000 ευρώ. Η καθυστέρηση αυτή, με δεδομένη την σταθερή πτώση των εσόδων από υπηρεσίες που εμπίπτουν στην καθολική υπηρεσία, επηρεάζει την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Το 2019 η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 7.800.000€, το οποίο αποδίδεται στην επιβαλλόμενη εκ του νόμου αναπροσαρμογή του ποσού της αποζημίωσης απολύσεως λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού στο ποσό των 15.000 ευρώ, η οποία, βάσει αναλογιστικής μελέτης, απέδωσε έσοδο 54.000.000 Ευρώ. Χωρίς αυτήν την αναπροσαρμογή, το αποτέλεσμα της χρήσης είναι αρνητικό κατά 46.000.000 ευρώ.»
 
Είναι μια σημαντική παραδοχή της αποτυχία τους και τους ευχαριστούμε για το θάρρος να το ομολογούν.
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Τον Ιούλιο του 2017 συνυπογράψαμε τριετή Κοινή Συμφωνία Πλαίσιο, η οποία αποτύπωνε με σαφήνεια τη δέσμευση Πολιτείας, Διοίκησης και εργαζόμενων πάνω στους βασικούς άξονες για τη βιωσιμότητα του Ταχυδρομείου.
 
Σε ότι μας αφορούσε ήμασταν συνεπής. Οι άλλοι δύο συμβαλλόμενοι αθέτησαν τα συμφωνηθέντα τόσο σε κανονιστικό, επιχειρησιακό όσο και στο οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή σε όλα αυτά που θα εξασφάλιζαν την ανάπτυξη της εταιρείας και όχι τη συρρίκνωση που βιώνουμε.
 
Το Κράτος όμως έχει συνέχεια, όπως και οι Διοικήσεις που τοποθετούνται στα ΕΛΤΑ. Καμία αλλαγή προσώπων δε σβήνει και δε μπορεί να παραβλέπει προηγούμενες συμφωνίες και δεσμεύσεις. Το 2017, για μια ακόμη φορά, οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη και θυσίασαν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους για να συμβάλουν στο μέγιστο δυνατό στη διάσωση της εταιρείας. Αυτό έγινε όμως υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ρήτρες που δόθηκαν από την πλευρά της Κυβέρνησης και της Διοίκησης, η οποία, αδιαμφισβήτητα, είχε τη στήριξη και την έγκριση του Κράτους.
 
Προβλεπόταν συγκεκριμένα:
 
1.     Άμεση καταβολή των απαιτήσεων των ΕΛΤΑ από το Ελληνικό Δημόσιο, από παρασχεθείσες ταχυδρομικές υπηρεσίες παρελθόντων ετών (Καθολική Υπηρεσία και άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες προς το Δημόσιο).
2.      Άμεση εφαρμογή αναπτυξιακού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου ΕΛΤΑ 2017-2021.
3.      Εκσυγχρονισμός του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου.
4.      Ρήτρα ανάπτυξης με αναλογική αποκατάσταση των μισθολογικών περικοπών.
5.      Ολική επαναφορά των μισθών με την ολοκλήρωση της τριετίας και τη λήξη της Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο του 2017.
6.      Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 510 μόνιμων υπαλλήλων.
 
Μέχρι τώρα τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει υλοποιηθεί. Αντίθετα, επί των ημερών της σημερινής Διοίκησης, αναμένοντας την περίφημη χρηματοδότηση για τη διάσωση των ΕΛΤΑ, είδαμε να συμβαίνουν τα εξής:
 
1.     Απόφαση αποχώρησης από την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στερώντας έτσι από τον Οργανισμό τη δεύτερη πηγή εσόδων, ύψους σήμερα 53 εκατομμυρίων ευρώ, που αν δεν υπονομευόταν θα ξεπερνούσε το συνολικό τζίρο του ΕΛΤΑ. Τι να εξυπηρετεί άραγε αυτή η αντιεπιχειρηματική ενέργεια;
2.      Μείωση θέσεων εργασίας με αποσύνθεση της διανομής και συρρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων.
3.      Περικοπή κατά 50% της αποζημίωσης συνταξιοδότησης.
4.      Προσπάθεια απαξίωσης και υπονόμευσης του ΤΕΑ ΕΛΤΑ και των παροχών του προς τους εργαζόμενους.
5.      Κατάργηση του ΚΕΚ ΕΛΤΑ.
6.      Συστηματική παραβίαση του θεσμικού πλαισίου του οργανισμού σε ζητήματα στελέχωσης θέσεων ευθύνης και μεταθετότητας.
7.      Άρνηση τήρησης των υποχρεώσεων της που απορρέουν από όρους ΣΣΕ.
 
Όλα τα παραπάνω, μαζί με τις εκκρεμότητες όπως:
 
1.      Εξόφληση από την Πολιτεία των οφειλών της για το λειτουργικό κόστος των Καθολικών Υπηρεσιών που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
2.      Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των ΕΛΤΑ.
3.      Αποδοχή του αιτήματος για καταβολή των ζημιών που υπέστη η εταιρεία εξαιτίας της πανδημίας.
4.      Οριστικοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της επόμενης τριετίας.
5.      Εξασφάλιση εργασιακής ειρήνης,
 
είναι προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα.
 
Είναι ξεκάθαρο ότι το περιεχόμενο της εξώδικης πρόσκλησης της Διοίκησης τορπιλίζει εξαρχής τον διάλογο.
 
Βέβαια, παραβλέπουν εσκεμμένα να τηρήσουν τη νομιμότητα και να επαναφέρουν από 1ης Αυγούστου 2020 τους μισθούς στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από τις περικοπές του 2017, όπως αναφερόταν ρητά στην παράγραφο 3 του όρου 7 της Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο: «Σε κάθε περίπτωση, με τη λήξη ισχύος της παρούσας, οι μισθοί επανέρχονται τουλάχιστον στα επίπεδα του μηνός Αυγούστου 2017».
 
Μήπως τα περιβόητα 400 εκατομμύρια ευρώ του κόστους εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, όπως ισχυρίζονται Διοικούντες και Κυβέρνηση, τα αναζητούν από στις τσέπες των εργαζόμενων;
 
Καλό θα είναι η Διοίκηση να ρίξει μια ματιά σε όσα είχαν συμφωνηθεί το 2017, να είναι πιο συγκρατημένη και να μη βιάζεται να δείξει «καλό χαρακτήρα» προς τρίτους. Η ίδια πρέπει να εφαρμόσει απαρέγκλιτα τις ΣΣΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του διαλόγου, διαφορετικά θα αναζητηθούν οι ευθύνες ακόμα και στο επίπεδο των φυσικών προσώπων. Η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια και την ρευστότητα που απαιτούνται για τη λειτουργία, διάσωση και ανάπτυξη των ΕΛΤΑ. Να μην περιμένουν να πληρώσουμε ξανά εμείς τη δική τους ασυνέπεια ή αδυναμία.
 
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Καμία νέα περικοπή μισθών δε μπορεί να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης απλά και μόνο για να δώσει άλλοθι αποποίησης των υποχρεώσεων απέναντι στα ΕΛΤΑ και τους εργαζόμενους.
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Σε ότι αφορά το σχέδιο - πρόταση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας που επισυνάπτεται στην εξώδικη πρόσκληση, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Πρόκειται για ένα κείμενο οπισθοδρομικό:
 
·         Επιδιώκει να καταργήσει όλες τις διαδικασίες - δικλείδες ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων και των συμφερόντων της εταιρείας από τις αυθαιρεσίες διοικητικών παραγόντων. Ενισχύει υπέρμετρα το διευθυντικό δικαίωμα χωρίς καθορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, διαμορφώνοντας ευνοϊκές συνθήκες αυθαιρεσίας, αδιαφάνειας και άνισης μεταχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για αυτούς δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή για τον εργαζόμενο η μετάθεση του κατά εκατό χιλιόμετρα.
·         Μεταφέρει την αποφασιστική αρμοδιότητα των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό (μισθολόγιο, αξιολόγηση, εξέλιξη, μεταθετότητα και άλλα) στο ΔΣ καταργώντας τη ρύθμισή τους μέσω ΣΣΕ και ΓΚΠ.
·         Δεν περιλαμβάνει ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης, παρακίνησης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού. Ούτε καθορίζει σαφές πλαίσιο στοχοθέτησης και παρακολούθησης στόχων. Οι παραλήψεις αυτές καθιστούν απαγορευτική την αντικειμενική, μετρήσιμη και επομένως δίκαιη διαχείριση του προσωπικού. 
·         Απαξιώνει και αδρανοποιεί το μόνιμο προσωπικό, βάζοντας «ταβάνι» στην εξέλιξή του και ταυτόχρονα επιτρέπει την κατά βούληση και χωρίς περιορισμό πρόσληψη και αμοιβή περισσοτέρων εξωτερικών συμβούλων, που θα μπορούν να καταλαμβάνουν το σύνολο των Διευθυντικών θέσεων.
·         Υποβαθμίζει εξόφθαλμα τη θεσμική και όχι μόνο συμμετοχή των εργαζόμενων σε όλα τα επίπεδα και στάδια ελέγχου και λήψης αποφάσεων.
Αποτελεί σαφή έλλειψη σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους και προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους ως ισότιμου εταίρου.
 
Είναι αυτονόητο ότι με αυτά δε συμφωνούμε στο ελάχιστο και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε κάθε πρωτοβουλία και ενέργεια για να σταματήσουμε το πισωγύρισμα του Ταχυδρομείου και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των εργαζόμενων.
 
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και επ’ αυτού μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για ότι θέλουν να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, να τροποποιήσουν και το ίδιο ισχύει και για την πλευρά των εργαζόμενων.
 
Προτείνουμε τη συγκρότηση επιτροπής από στελέχη της Διοίκησης και του Συνδικάτου για να εξετάσουν όλες τις προτάσεις και να καταλήξουν σε συγκεκριμένο χρόνο σε συμπεράσματα που θα τεθούν υπόψη των συμβαλλομένων.
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 
Σε κάθε περίπτωση δεν απέχουμε από τον διάλογο, ούτε τον αρνούμαστε.
 
Θα επανέλθουμε με τις θέσεις μας για όλα τα ζητήματα, όπως αυτές θα επικαιροποιηθούν και θα εγκριθούν μέσα από τις διαδικασίες του προσεχούς Συνεδρίου μας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2020.
 
Θέσεις σύγχρονες και προοδευτικές, που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των ΕΛΤΑ και αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των εργαζομένων στη διάσωση και ανάπτυξη τους.
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ.
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                    ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ