ΝΕΑ ΗΘΗ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
 
11/12/2018
 
 
ΝΕΑ ΗΘΗ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Δυστυχώς, η Διοίκηση των ΕΛΤΑ, αντί να σχεδιάσει πολιτικές διαφυγής από τα αδιέξοδα που έχουν οδηγήσει την Εταιρεία στο χείλος της καταστροφής, επιμένει στην απόφαση της να απολύσει παράνομα εργαζομένους στα Ελληνικά Ταχυδρομεία παραβιάζοντας το Θεσμικό Κανονιστικό Πλαίσιο και τη σχετική εργατική νομοθεσία.
 
Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας και την επιχειρηματολογία μας, σχετικά με το 51-872-315/20.09.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, αρνείται να διαβουλευτεί και να ρυθμίσουμε με συμφωνία τις όποιες εκκρεμότητες προκύπτουν από την ερμηνεία των κανονισμών. Εμμένει στην ομαδική και παράνομη απόλυση εργαζομένων με κριτήριο την ηλικία βαφτίζοντας την ως «υποχρεωτική και αυτοδίκαιη».
 
ΔΕΝ υπάρχουν δικαιολογίες ούτε επιχειρήματα από την πλευρά της. Το νομικό καθεστώς που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι ξεκάθαρο, σαφέστατο και γνωστό.
 
ΔΕΝ υπάρχει σε ισχύ διάταξη που να επιτρέπει την «αυτοδίκαιη και υποχρεωτική» απόλυση εργαζομένου με κριτήριο τη συμπλήρωση ορίων ηλικίας, ή ετών υπηρεσίας, ή ετών ασφάλισης. Ο κάθε εργαζόμενος στα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποφασίζει για τη συνταξιοδότησή του σύμφωνα με τον εργασιακό και οικογενειακό προγραμματισμό του.
 
Επίσης, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει, ο σχεδιασμός αυτός, εκτός του ότι είναι προδήλως ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ και πλήττει ευθέως τον πυρήνα των Εργασιακών Σχέσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, είναι απολύτως αντιαναπτυξιακός.
 
Κάνουμε ξεκάθαρο ότι θα σταθούμε απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία της Διοίκησης και οι εργαζόμενοι που θίγονται, πέραν όλων των άλλων, θα έχουν την πλήρη νομική και συνδικαλιστική στήριξη της Ομοσπονδίας. Θα επικρατήσουν τα αυτονόητα και θα επιβληθεί η νομιμότητα.
 
Για τούτο, όποιος συνάδελφος λάβει τις επόμενες ημέρες έγγραφο με το οποίο θα του κοινοποιείται η υποχρεωτική και αυτοδίκαιη απόλυση του να απευθύνεται αμέσως στην Ομοσπονδία, η οποία, όπως ομόφωνα έχει αποφασίσει, καλύπτει συνολικά όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες κατά της Διοίκησης με ομάδα κορυφαίων νομικών, που συντονίζει ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, Δημήτρης Βερβεσός.
 
Καμμία αυθαιρεσία και παράνομη ενέργεια δε θα περάσει.
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Τ.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                        ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ