ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 
Συνεδριάζει την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της Ομοσπονδίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:
 
-          Ενημέρωση
-          Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ( Εξώδικη πρόσκληση διαπραγμάτευσης ΕΛΤΑ)
-          Προσυνεδριακές διαδικασίες
-          Άλλα θέματα
-          Αποφάσεις
 
Την ίδια μέρα και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.