ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία οργανωμένη επίθεση σε βάρος του Συνδικαλιστικού Κινήματος και των στελεχών του με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα για «πάρτυ διαφθοράς» από συνδικαλιστές του ΕΛΤΑ, που τροφοδοτήθηκαν από δελτίο τύπου της ΕΛΑΣ.

Το πόρισμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας  αφορά έρευνα για τα έτη 2007-2010. Δε μας έχει δοθεί και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς διαπιστώνει και σε τι συγκεκριμένα αναφέρεται το Δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και συνεπώς δε μπορούμε προς το παρόν να απαντήσουμε. Σε κάθε περίπτωση παραβιάζει τη μυστικότητα της ανάκρισης και παραδίδει πρόσωπα και συλλογικά όργανα βορά στα ΜΜΕ

Σε κανένα δε σημείο του δελτίου τύπου δεν αναφέρεται ότι το ΣΔΟΕ έκανε έλεγχο στα βιβλία της ΠΟΣΤ και ότι το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από τον οποίο επίσης δε γίνεται καμία αναφορά.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενό του θα σταθούμε στα εξής :

Πρώτον: Έσοδα και  δαπάνες της Ομοσπονδίας.

Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ποσά και πλήρως καταγεγραμμένα και ουδεμία βεβαίως σχέση έχουν με τα ευφάνταστα νούμερα που διαρρέουν.

Συγκεκριμένα, για τα επίμαχα τέσσερα έτη 2007 – 2008 – 2009 – 2010, τα έσοδα και οι δαπάνες μας ήταν :

1.    Για την Π. Ο. Σ .Τ. :

ΕΣΟΔΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

4.908.181,94€  από εισφορές των μελών μας

410.860,00€  βάση όρου Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

200.000,00€  βάση όρου Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

Σύνολο εσόδων τετραετίας 5.519.041,94€

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Για το σύνολο των υποχρεώσεων της τετραετίας δαπανήθηκαν 5.286.285,42€

2.    Για το Παραθεριστικό Κέντρο :

ΕΣΟΔΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

234.780,00€  βάση όρου Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

  60.000,00€  συμμετοχές μελών-παραθεριστών

Σύνολο 294.780,00€

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Για το σύνολο των υποχρεώσεων της τετραετίας δαπανήθηκαν Σύνολο 272.043,48€

3.    Για το Πρόγραμμα Διακοπών :

ΕΣΟΔΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

1.300.000,00 βάση όρου Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Για το σύνολο των επιδοτήσεων του προγράμματος της τετραετίας δαπανήθηκαν 1.088.000,00€

Δεύτερον. Ταξίδια εσωτερικού-εξωτερικού.

Αυτά αφορούν τις μετακινήσεις των στελεχών μας για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Τ., της Εκτελεστικής Επιτροπής και των διαφόρων οργάνων και επιτροπών του Συνδικάτου καθώς και για τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις, τις συνελεύσεις προέδρων και το Συνέδριο της Ομοσπονδίας που είναι καταστατικές μας υποχρεώσεις. Και βεβαίως στο εξωτερικό για τις διεθνείς συνεργασίες με τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανώσεις που υπαγόμαστε.

Όλα τα παραπάνω καλύπτονται με αποφάσεις των οργάνων και των θεσμοθετημένων μας διαδικασιών που προβλέπονται από τους νόμους, το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας και οι οποίοι είναι πληρέστατοι, διαφανείς και διασφαλίζουν απόλυτα τη χρηστή διαχείριση των εισφορών των συναδέλφων και που βεβαίως ελέγχονται από τα εκλεγμένα ελεγκτικά μας όργανα.

Είναι πλέον φανερό ότι παρά τις όποιες προσπάθειες, κάθε κατηγορία προς την ΠΟΣΤ μόνο ως συκοφαντική μπορεί να χαρακτηριστεί και βέβαια για τους εργαζομένους στον ΕΛΤΑ δεν απομένει πλέον καμία αμφιβολία για το ποια κέντρα προσπαθούν να αξιοποιήσουν αν όχι και να κατασκευάσουν αυτές τις σαθρές και έωλες κατηγορίες.

Καλούμε τους υπεύθυνους της Οικονομικής Αστυνομίας να παραδώσουν στην ΠΟΣΤ έστω αντίγραφα ΟΛΩΝ των παραστατικών που αφαίρεσαν προ τριετίας από τα Γραφεία της.

Καλούμε τους εργαζόμενους στον ΕΛΤΑ να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τη διαφαινόμενη επίθεση ενάντια στους θεσμούς και το Δημόσιο Ταχυδρομείο.