ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ

02 Ιουνίου 2020
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ
 
Συναδέλφισσες και ΣυνάδελφοΙ,
 
Το απόλυτα επιτυχημένο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ θα συνεχιστεί και μετά τις 09/06/2020.
 
Από τις 10 Ιουνίου οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να καλύπτονται με όλες τις μέχρι τώρα παροχές από άλλη ασφαλιστική εταιρεία που τις ανατέθηκε προσωρινά το πρόγραμμα. Για τη διαδικασία διαχείρισης των σχετικών δικαιολογητικών θα δοθούν εγκαίρως σχετικές οδηγίες.
 
Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Ομοσπονδία εντός των επόμενων ημερών.
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ.
 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                    ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ