ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΙΣ ΣΣΕ. ΤΕΛΟΣ Η ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
Του Σωματείου Διοικητικού και Επιστημονικού Προσωπικού ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους, αριθμός 11-15 και εκπροσωπείται νόμιμα.
 
ΠΡΟΣ
Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ΕΛΤΑ Κο Γριβέα Πολυχρόνη και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ Κο Κωνσταντόπουλο Γεώργιο.
 
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποτελούν δημόσια επιχείρηση και ως τέτοια υποχρεούται να λειτουργεί απόλυτα εντός του σχετικού αυστηρού και λεπτομερώς περιγεγραμμένου νομοθετικού και επιχειρησιακού κανονιστικού πλαισίου. Αυτό προβλέπεται προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον μέσα από την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα, η αξιοκρατία και η ισονομία για όλους όσοι εργάζονται ή συναλλάσσονται με αυτόν.
 
Συνολική και αναλυτική πρόβλεψη γίνεται και για όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό, όπως της αξιολόγησης, της επαγγελματικής εξέλιξης και της στελέχωσης θέσεων ευθύνης, των οποίων η καταστρατήγηση αποτελεί τον λόγο της παρούσας εξώδικης δήλωσης.
 
Οι μέχρι τώρα ενέργειες σας κινούνται στα όρια του τύπου και οπωσδήποτε απέχουν πολύ της ουσίας του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των ΕΛΤΑ. Αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι επιδιώκετε να λειτουργείτε υπεράνω αυτών εξυπηρετώντας προσωπική ατζέντα, άγνωστα συμφέροντα και σκοπούς, πέρα από όσα σας επιτρέπεται θεσμικά.
 
Δε μεριμνάτε για την έγκαιρη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι στο προσωπικό βλάπτοντας την οικονομική τους κατάσταση και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο και το ανάλογο οργανόγραμμα συστήνετε και καταργείτε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και υφιστάμενες θέσεις, τις οποίες στελεχώνετε με προκλητικό τρόπο, στο σύνολό τους σχεδόν, από εξωτερικούς συνεργάτες.
 
Ειδικότερα, συστήνετε επιτροπές αξιολόγησης μετά την παρότρυνση και τις αλλεπάλληλες οχλήσεις του συνδικάτου και λειτουργείτε κατά το δοκούν:
 
α) για την Υπηρεσία πρόληψης καταστολής ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας προκηρύσσετε τη θέση του διευθυντή και στην συνέχεια δεν συνεδριάζει η επιτροπή προχωρώντας σε τρίμηνη ανάθεση παράτυπα, αγνοώντας την οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδας για στελέχωση της εν λόγω Υπηρεσίας.
 
β) για την Διεύθυνση Προμηθειών προκηρύσσετε τη θέση του διευθυντή, καλούνται οι υποψήφιοι να παρουσιαστούν στην επιτροπή αξιολόγησης και στη συνέχεια δε συνεδριάζει η επιτροπή, αφού ως διά μαγείας ακυρώνετε τη διαδικασία και στελεχώνετε τη Διεύθυνση από εξωτερικό συνεργάτη με τρίμηνη ανάθεση(!!!), απαξιώνοντας ικανότατους και έμπειρους συναδέλφους, χωρίς να κατανοούμε για ποιο λόγο η Διεύθυνση Προμηθειών εξακολουθεί να παραμένει σε «ιδιότυπο» καθεστώς στελέχωσης. 
 
γ) για την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Ακινήτων καταργείτε τον υφιστάμενο διευθυντή, προκηρύσσετε τη θέση του διευθυντή, δε συνεδριάζει η επιτροπή και την αναθέτετε σε εξωτερικό συνεργάτη με τρίμηνη ανάθεση, απαξιώνοντας για άλλη μια φορά ικανούς και έμπειρους συναδέλφους.
Επιπρόσθετα θέλουμε να αναφερθούμε στην σωρεία αναθέσεων θέσεων ευθύνης Δ/ντη και Τομεάρχη σε «ημετέρους» χωρίς κριτήρια και διαδικασίες στο ίδιο διάστημα.
 
Η τακτική σας είναι αντιθεσμική και αντιδεοντολογική και λειτουργεί διαλυτικά σε όλα τα επίπεδα για το μόνιμο προσωπικό, το οποίο απαξιώνετε και προσβάλλετε. Παράλληλα εγείρει σοβαρά ζητήματα δικαστικών προσφυγών και διεκδίκησης αποζημιώσεων από τους θιγόμενους.
 
Η λειτουργία και η επιχειρησιακή συνέχεια του Οργανισμού βασίστηκε επί 200 σχεδόν χρόνια στην εμπειρία, τη γνώση και την αγάπη των ανθρώπων που σταδιοδρόμησαν εντός αυτού, με περιορισμένες προσθήκες ειδικών συμβούλων ανά περιόδους, αμφιβόλου πολλές φορές προσφοράς. Η αξιολόγηση και η υπηρεσιακή εξέλιξη του μόνιμου προσωπικού, όπως περιγράφεται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, αποτελεί επί δεκαετίες τον βασικό πυλώνα αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, κύριο παράγοντα προσαρμογής και ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά, κυρίως, αποτελεί το βασικό κίνητρο παραγωγικότητας και προσπάθειας για προσωπική βελτίωση κάθε εργαζόμενου.
 
Στους 5.500 περίπου εργαζόμενους σήμερα στον Όμιλο ΕΛΤΑ περισσεύουν τα στελέχη με επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και προοπτική και πολλά από αυτά υπερέχουν συνολικά και παρασάγγας όσων προσπαθείτε με κάθε τρόπο να επιβάλλετε από την «αγορά».
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Σας καλούμε να συμμορφωθείτε πλήρως με το θεσμικό πλαίσιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Κοινές Συμφωνίες που διαμορφώθηκαν κατόπιν διαβουλεύσεων των εκάστοτε Διοικήσεων και των εργαζόμενων.
 
Να ακυρώσετε κάθε παράτυπη διαδικασία ανάθεσης και να εφαρμόσετε το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο.
 
Να υλοποιήσετε άμεσα τις συμβατικές υποχρεώσεις που σας δεσμεύουν για το προσωπικό σχετικά με τις μετατάξεις στον κλάδο διοίκησης και να προχωρήσετε στη συντεταγμένη στελέχωση όλων των θέσεων ευθύνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και με σύγχρονο Επιχειρησιακό Σχέδιο.
 
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στο επιδοτήριο έγγραφό του.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.                  Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κο Πιερρακάκη Κυριάκο
2.                  Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κο Γεωργαντά Γεώργιο
3.                  Μέλη ΔΣ ΕΛΤΑ
4.                  ΠΟΣΤ
 
Αθήνα, 03-06-2020
 
Για το Δ.Σ.
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ                         ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ