ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 19 ΜΑΙΟΥ 2020

Συνεδριάζει την Τρίτη 19/5/2020 και ώρα 10.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:
 
-          Τρέχουσες εξελίξεις
-          Αποφάσεις.
 
Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.