ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Συνεδριάζει την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:
 
-      Ενημέρωση
-      Προτάσεις Διοίκησης για ΕΛΤΑ
-      Προγραμματισμός – Διεκδικητικό Πλαίσιο ΣΣΕ
-      Αποφάσεις
 
Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.