ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

 

Συνεδριάζει την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:
-          Ενημέρωση
-          Εξελίξεις (Πορεία ΕΛΤΑ – Αποζημίωση – Τ.Ε.Α – Κ.Ε.Κ –Ενέργεια κ.λ.π)
-          Σ.Σ.Ε
-          Αποφάσεις
Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.