ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ

 

 

 

 

Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ……137…………..

 

 

 

                                                                                            Προς :

                                                                                            Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ

                                                                                            Κο Ηλία Αθανασίου

 

Κύριε Σύμβουλε,

Με έκπληξη διαβάσαμε το έγγραφο με το οποίο ανακοινώνετε με κάθε επισημότητα ότι σχεδιάζετε την παραβίαση του Θεσμικού Κανονιστικού Πλαισίου το οποίο έχει την ισχύ Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ταυτόχρονη παραβίαση και της σχετικής νομοθεσίας.

Ο σχεδιασμός αυτός, εκτός του ότι είναι καθαρά αντιαναπτυξιακός, είναι προδήλως ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ και πλήττει ευθέως τον πυρήνα των Εργασιακών Σχέσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Έπρεπε να σας είχαν ενημερώσει τα υπηρεσιακά στελέχη που πρέπει να γνωρίζουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ότι παρόμοιος σχεδιασμός είχε επιχειρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, αποσύρθηκε όμως όταν με ατράνταχτα νομικά επιχειρήματα  απεδείχθη παράνομος και καταχρηστικός.

Κύριε Σύμβουλε,

Αυτό που είναι άμεση προτεραιότητα για να διασφαλιστεί το μέλλον του Δημόσιου Ταχυδρομείου, είναι ένας ρεαλιστικός, φιλόδοξος και εφικτός σχεδιασμός και πρόγραμμα δράσης  για τη διέξοδο από την κρίση, τη διάσωση και τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Αυτό περιμέναμε ότι θα ήταν από τις πρώτες προτεραιότητές σας και αυτό θα ήταν το αντικείμενο διαβούλευσης με τους εργαζόμενους.

Τα προβλήματα αξιοπιστίας, ρευστότητας, εσόδων, ποιότητας και ανάπτυξης του Ταχυδρομείου απασχολούν έντονα όλους τους εργαζόμενους.

Ο σχεδιασμός «κύκλων», ομάδων και γραφειοκρατών, δεν αφορά το μέλλον του Ταχυδρομείου, δεν υπηρετεί το κοινό ζητούμενο, την συστράτευση όλων σε έναν αγώνα για τη διάσωση και ανάπτυξη του ΕΛΤΑ. Οι εργαζόμενοι δεν επιλέγουν τη συρρίκνωση του Ταχυδρομείου αλλά την ανάπτυξή του.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι η γενική φιλοσοφία του ταιριάζει απόλυτα με το γνωστό: «Το μπουζούκι είναι όργανο και ο αστυφύλακας είναι όργανο άρα ο αστυφύλακας είναι μπουζούκι»!!! Τέτοιου επιπέδου είναι οι δικολαβίστικες αναφορές και οι συνδέσεις σε παλαιότερα άρθρα νόμων (που σήμερα δεν ισχύουν), σε όρους Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και με εξαγωγή αυθαίρετων συμπερασμάτων.

Κύριε Σύμβουλε,

Το νομικό εργασιακό καθεστώς που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι ξεκάθαρο, σαφέστατο και γνωστό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το άρθρου 5 της Π.Υ.Σ. με αριθ. 6/2012 η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 του νόμου 4046/2012 προβλέπουν ότι :

«Από 14-2-2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α` 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α` 101).»

 

Για όσους αδυνατούν ή αρνούνται να κατανοήσουν τα ανωτέρω, παραθέτουμε την Εγκύκλιο 32/2012 του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων:

«Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων, εταιρειών ή οργανισμών που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που περιέχουν όρους για τη λήξη αυτών των συμβάσεων με τη συμπλήρωση κάποιου ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των εργαζομένων, από την 14-2-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4046/2012, μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, με άμεση ισχύ. Επομένως σε περίπτωση καταγγελίας των ως άνω συμβάσεων, μετά την 14.2.2012, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.»

Με απλά και κατανοητά λόγια, ΔΕΝ υπάρχει σε ισχύ διάταξη που να επιτρέπει την «αυτοδίκαιη και υποχρεωτική» απόλυση εργαζομένου με κριτήριο τη συμπλήρωση ορίων ηλικίας ή ετών υπηρεσίας ή ετών ασφάλισης. Ο κάθε εργαζόμενος στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αποφασίζει για τη συνταξιοδότησή του σύμφωνα με τον εργασιακό και οικογενειακό προγραμματισμό του.

Απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία της Διοίκησης, οι εργαζόμενοι πέραν των άλλων, θα έχουν την πλήρη και αποτελεσματική Νομική και Συνδικαλιστική υποστήριξη της Π.Ο.Σ.Τ. ώστε να επιβληθεί η νομιμότητα.

Για να αποδειχθεί ακόμη περισσότερο και το ανέφικτο της προτεινόμενης διαδικασίας, καλούμε τους εμπνευστές, τους υπογράφοντες  και τους υποστηρικτές του εγγράφου, να προσκομίσουν εντός της οριζόμενης προθεσμίας έγγραφη βεβαίωση (για το άτομό τους) από τον ασφαλιστικό φορέα ότι δικαιούνται ή όχι πλήρους και όχι μειωμένης σύνταξης!!! 

Κύριε Σύμβουλε,

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΕΛΤΑ είναι τέτοιας έντασης και επικινδυνότητας που δεν δίνουν σε κανέναν υπεύθυνο το περιθώριο και την πολυτέλεια για μικροπρεπή και παραταξιακά παιχνίδια.

Εδώ που φτάσαμε, απαιτείται η συστράτευση όλων σε ένα κοινά αποδεκτό πρόγραμμα δράσης για τη σωτηρία του Δημόσιου Ταχυδρομείου, προς όφελος του λαού και της χώρας.

Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, όπως το έχουμε αποδείξει πολλές φορές μέχρι σήμερα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

 

                                                                   ΓΙΑ ΤΗΝ Ε. Ε.

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                  ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ

 

Κοινοποίηση :

Πρόεδρο Δ. Σ. ΕΛΤΑ

Κο Πολυχρόνη Γριβέα