Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ - 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1828

Σαν σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας υπογράφει, στον Πόρο Τροιζινίας, το ΙΖ’ ψήφισμα  «περί συστάσεως τακτικής ταχυδρομικής συγκοινωνίας», ιδρύοντας το «Γενικόν Ταχυδρομείον».

 

«Ακούσας και την γνώμην του Πανελληνίου, συσταίνεται Ταχυδρομείον δια την ανταπόκρισιν μεταξύ της Κυβερνήσεως και της Επικράτειας.

Κέντρον Γενικόν του καταστήματος τούτου θέλει είσθαι η πόλις όπου καθεδρεύει η Κυβέρνησις.

Συσταίνονται κεντρικά γραφεία του Ταχυδρομείου εις Άργος, εις Τριπολιτζάν, εις Επίδαυρον, έως ότου η Κυβέρνησις διατρίβει εις Αίγινανκαι εις Σύρον»,

αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της 24ης Σεπτεμβρίου.

 

Με την πρωτοβουλία του αυτήν αποσκοπούσε καταρχήν στην κάλυψη των κρατικών αναγκών για επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες.

 

Εννέα πεζοί και δεκαέξι έφιπποι ταχυδρόμοι συνέλεγαν την αλληλογραφία από την ύπαιθρο και την διένειμαν στους αποδέκτες τους.

 

Πρώτος Γενικός Διευθυντής του Ταχυδρομείου της Ελλάδας, την ίδια μέρα, με υπογραφή του Γραμματέα Επικράτειας Σπυρίδωνα Τρικούπη, διορίζεται ο Αλέξιος Λουκόπουλος, «κατά το ψήφισμα υπ΄ αρ. 6550 και κατά τας διατάξεις της Κυβερνήσεως υπ΄αρ. 6557».

Ο Αλέξιος Λουκόπουλος μαζί με τον Δημήτριο Περρούκα συνέταξαν τον πρώτο κανονισμό των Ταχυδρομείων που εκδόθηκε το 1828.

 

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΕΡΑΣΑΝ 190 ΧΡΟΝΙΑ. 

Μια ιστορική  διαδρομή στην οποία τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και οι άνθρωποι του διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο ρόλος της συνεχούς προσφοράς και επικοινωνίας στους πολίτες και την κοινωνία.

 

 

Φωτογραφικό Υλικό