Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ

 Το διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στα ΕΛΤΑ ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μετόχου πλειοψηφίας των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ. 4 ν. 4389/2016, αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με εμπειρία και γνώσεις, όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιήσουν τους επιχειρηματικούς στόχους, και τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τόσο της εγχώριας, όσο και της διεθνούς αγοράς, αξιοποιώντας τα 190 χρόνια προσφοράς των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε όλους τους Έλληνες πολίτες», αναφέρει η ΕΕΣΥΠ.

 

Νέος Πρόεδρος στον Οργανισμό τοποθετήθηκε ο Πολυχρόνης Γριβέας, ενώ τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Ηλίας Αθανασίου.

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ, που είναι πλέον 8μελές, συμπληρώνουν οι:

 

-         Ιωάννης Φίλος

-         Κωνσταντίνος Λάφκας

-         Κυριάκος Ξύδης

-         Γεράσιμος Ολυμπίτης

μαζί με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων Ηλία Μπακέλλα και Κωνσταντίνο Πάλλα.