ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας να παραβρεθείτε σήμερα εδώ, στη συνέντευξη τύπου που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, εδώ και 190 χρόνια, προσφέρουν τα μέγιστα στην οικονομική, πολιτιστική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και κατέχουν σήμερα ηγετική θέση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά με το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο, που αποτελείται από1.400 περίπου καταστήματα και πρακτορεία και 3.500 ταχυδρομικούς διανομείς.

Με αυτό το δίκτυο τα ΕΛΤΑ καλύπτουν κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα αστικά κέντρα, μέχρι τους δύσβατους ορεινούς όγκους και τα εκατοντάδες κατοικημένα νησιά μας. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν υπήρξε στιγμή που δεν εξυπηρετήθηκε οποιοδήποτε σημείο της χώρας.

Κόντρα στους καιρούς, με τις επίμονες προσπάθειες μας καταφέραμε να αναβαθμίσουμε την παρουσία μας και να εκπληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας στο ακέραιο, παρά το τεράστιο κόστος, την ώρα που όλοι οι άλλοι φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, έχουν περιορίσει ή καταργήσει τελείως την παρουσία τους.

Δυστυχώς όμως, τα μεγάλα προβλήματα ρευστότητας που προκαλεί η ασυνέπεια του κράτους στην καταβολή των οφειλών του και η αδυναμία των διοικήσεων να ανταποκριθούν στις δύσκολες περιστάσεις έχουν οδηγήσει την επιχείρηση στα όρια της χρεοκοπίας.

1. Ρευστότητα – Οφειλές Δημοσίου

Πέντε χρόνια μετά την πλήρη απελευθέρωση της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς με τον νόμο 4053/2012, ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 6/2008, τα ΕΛΤΑ λειτουργούν χωρίς κανένα προνόμιο σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, που διαμορφώνουν οι μεγαλύτερες πολυεθνικές του πλανήτη και οι 500 και πλέον εγχώριες ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου.

Ταυτόχρονα, υποχρεούνται να παρέχουν την Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία και άλλες Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, αφορά τις κλασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες που όλοι γνωρίζουμε (παραλαβή και επίδοση απλών επιστολών, συστημένων, επιταγών, δεμάτων κ.α. με συγκεκριμένες προδιαγραφές), ενώ στις Υ.Γ.Ο.Σ. περιλαμβάνονται βασικές τραπεζικές υπηρεσίες (εισπράξεις, πληρωμές κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, πληρωμή λογαριασμών, φόρων, κ.α.) και έκδοση αδειών, πιστοποιητικών και πιστοποιήσεων που χορηγεί το κράτος στους πολίτες.

Ως Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας μέχρι το 2028, όπως όρισε ο σχετικός νόμος, τα ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένα να διατηρούν ένα εκτεταμένο ταχυδρομικό δίκτυο. Μέσα από αυτό και βάσει συγκεκριμένης σύμβασης μεταξύ δημοσίου και ΕΛΤΑ καλύπτονται οι ανάγκες όλων των κατοίκων και των επιχειρήσεων της χώρας, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και την περιφέρεια.

Η ανάγκη κάλυψης αυτών των αναγκών σε όλη την Ελλάδα συνολικά, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, σε σταθερή βάση, προσιτή τιμή και καθορισμένη ποιότητα, δημιουργεί την αυτονόητη υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να υποστηρίζει τη βιωσιμότητα ενός επαρκούς για αυτόν τον ρόλο, ταχυδρομικού δικτύου. Ανεξαρτήτως λοιπόν του τεράστιου κόστους που υφίσταται ο Φορέας Παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στην προκείμενη περίπτωση τα ΕΛΤΑ, προβλέπεται διαδικασία για την κάλυψη του κόστους της καθολικής υπηρεσίας και τη διατήρηση του ζημιογόνου δικτύου, που καμία επιχείρηση δε θα μπορούσε να συντηρήσει.

Η υποχρέωση του κράτους για την κάλυψη του κόστους παροχής αυτών των υπηρεσιών καθορίζεται από το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σχετικές αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζει την επί δεκαετίες συμβολή του Οργανισμού στην κοινωνική και οικονομική συνοχή της Ελλάδας, περιγράφοντάς την στα κείμενα της ως «ιδιαίτερα πολύτιμη». Αναγνωρίζει ξεκάθαρα τη δικαιολογημένη ζημιογόνα λειτουργία τους και προβλέπει την υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους όχι μόνο να αποζημιώνει την εταιρεία για την εξασφάλιση παροχής αυτών των υπηρεσιών, αλλά και να την χρηματοδοτεί για επενδύσεις σε έργα υποδομής και εκσυγχρονισμού.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το Ελληνικό Κράτος θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει ιδιαιτέρως για την προστασία της περιουσίας του και του δημόσιου συμφέροντος, δίνοντας τη δυνατότητα στα ΕΛΤΑ να προσαρμοστούν, να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.  Όμως, αντί της έγκαιρης καταβολής των υποχρεώσεών του και τη χρηματοδότηση επενδύσεων, συνεχίζει να οφείλει σχεδόν 250 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, αρνήθηκε τα προηγούμενα χρόνια τη χρηματοδότηση των ΕΛΤΑ από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο νόμος για την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς εκτός από τον Φορέα Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας καθόρισε και τη διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής του κόστους αυτής. Για αυτό τον σκοπό δημιουργήθηκε το 2014 ειδικό κοστολογικό μοντέλο που έλαβε στη συνέχεια την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα ΕΛΤΑ, αφότου υλοποίησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις με συνέπεια,  υπολόγισαν και αιτήθηκαν στην Ε.Ε.Τ.Τ. για τα έτη 2013 – 2017 περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά αυτά έχουν ενσωματωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έχουν εγκριθεί από το ίδιο το κράτος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. Σημειώνουμε ότι βασικός μέτοχος των ΕΛΤΑ είναι το δημόσιο με ποσοστό 90%, μετοχές που μεταφέρθηκαν από 01.01.2018 στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), το λεγόμενο Υπερταμείο.

Η Ε.Ε.Τ.Τ., μόλις στις 26 Μαρτίου 2018 προχώρησε  σε επαλήθευση του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2013-2015, προσδιορίζοντάς το σε 128 εκατομμύρια ευρώ, ποσό υπολειπόμενο σημαντικά από το υποβληθέν κόστος του παρόχου, που το υπολογίζει για την εν λόγω περίοδο σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Εκκρεμεί η επαλήθευση του κόστους για τα έτη 2016-2017, για τα οποία τα ΕΛΤΑ εκτιμούν το κόστος σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

Πέραν όλων αυτών, το δημόσιο χρωστά σήμερα και άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ από ταχυδρομικές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πρόσφατο παρελθόν στο πλαίσιο άλλων υλοποιημένων συμβάσεων.

Δεδομένου ότι το κράτος απέδωσε τις προηγούμενες ημέρες 22,5 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει δρομολογήσει για καταβολή τις επόμενες ημέρες άλλα 22,5 εκατομμύρια ευρώ, απομένουν οφειλές συνολικού ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ.

Αντιμετωπίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, έναν πρωτοφανή οικονομικό στραγγαλισμό και τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας.

Τυχόν συνέχιση της καθυστέρησης αποπληρωμής των οφειλών, ή παραβίαση της υποχρέωσης για την καταβολή του συνόλου του πραγματικού κόστους της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, θα προστεθεί στις προηγούμενες καταστροφικές μεταβολές σε βάρος των ΕΛΤΑ. Αναφερόμαστε κυρίως στην τεράστια ζημιά, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, από την απώλεια της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατά 10%, του οποίου οι μετοχές διαγράφηκαν με απόφαση του κράτους.

Οι διοικήσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων οφείλουν να διεκδικήσουν μέτρα αντιστάθμισης τόσο αυτής της απώλειας, όσο και του μεγάλου κόστους δανεισμού που αναγκάζεται να καταφύγει η επιχείρηση για να καλύψει την έλλειψη ρευστότητας.

2. Ανεπάρκεια Μάνατζμεντ

Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον τα ΕΛΤΑ δεν είχαν την τύχη να διαθέτουν ένα ικανό και αποτελεσματικό μάνατζμεντ που θα μπορούσε να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα πολλά και κρίσιμα προβλήματα. Αντιθέτως, στα ήδη υπάρχοντα προστέθηκαν και άλλα.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

§  Την πλήρη απουσία στρατηγικής, στόχων και αξιολόγησης που προκάλεσε αδράνεια σε όλα τα επίπεδα και μεγάλη ζημιά στα ΕΛΤΑ.

§  Την αποτυχία αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της θυγατρικής Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. μέσω της συγχώνευσης της, ώστε να κερδίσει μερίδιο αγοράς και έσοδα.

§  Τη μείωση των εσόδων πάνω από 50% κατά τη διάρκεια της κρίσης, που συνεχίζεται και το τρέχον έτος με τον ίδιο ρυθμό, ενώ η ταχυδρομική αγορά στη χώρα, που εμφάνισε περιορισμένη πτώση στην αρχή, παρουσιάζει κατά την τελευταία τριετία σταθεροποίηση και ανοδικές τάσεις.

§  Τα ζωτικής σημασίας projects που υποτιμήθηκαν και αφέθηκαν σε δεύτερη μοίρα. Αναφέρουμε την είσοδο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τον εκτελωνισμό δεμάτων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα logistics, την διανομή φαρμάκων και άλλα.

§  Την πρόκληση βλάβης ακόμα και σε παραδοσιακές βασικές λειτουργίες της εταιρείας. Χαρακτηριστικό παραδείγματα είναι η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων με διευρυμένο ωράριο, ενώ ο ανταγωνισμός κάνει ακριβώς το αντίθετο.

§  Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μόνο για πελατειακές σχέσεις. Με πίστη στη συγκεκριμένη λογική αυξήθηκε και συνεχίζει να αυξάνεται ακόμα και τώρα η διοικητική δομή και το κόστος αυτής, ενώ επιβάλλεται ακριβώς το αντίθετο. Επίσης, συνεχίζουν αμείωτες οι «παρεμβάσεις» σε όλη την ιεραρχία του προσωπικού πέρα από κάθε επιχειρησιακή σκοπιμότητα και δεοντολογία.

Λογαριασμοί Δ.Ε.Η.

Και πάμε τώρα στο θέμα που δημιουργήθηκε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Καταρχάς οφείλουμε ως εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και αφού η Διοίκηση του Οργανισμού δεν έκανε κάποια κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, να ζητήσουμε μια συγνώμη από τους καταναλωτές και την κατανόηση τους για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

Θα θέλαμε ωστόσο να ενημερώσουμε ότι, οι πληρωμές μέσω του δικτύου μας  σε τρίτους ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και το έργο αυτό εκτελείται με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία.

Σε ότι αφορά ειδικά τη ΔΕΗ, υπάρχει σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών για την είσπραξη των λογαριασμών του ρεύματος, η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους αυτής της συνεργασίας. Τα ΕΛΤΑ εισπράττουν για λογαριασμό της Δ.Ε.Η. περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Γίνεται αντιληπτό στον καθέναν ότι η όποια καθυστέρηση απόδοσης ποσού θα ήταν κατά τη γνώμη μας ένα διαχειρίσιμο ζήτημα στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Και τούτο γιατί η Δ.Ε.Η. ενημερώνεται καθημερινά για την εξόφληση του συνόλου των λογαριασμών της στο δίκτυο των ΕΛΤΑ. Επομένως, η όποια καθυστερημένη απόδοση εισπράξεων δημιουργούσε μια διεταιρική διαφορά και επ’ ουδενί δεν προέκυπτε ασυνέπεια εκ μέρους των καταναλωτών. Η Δ.Ε.Η. θα μπορούσε απλά να ενεργοποιήσει τις ρήτρες της σύμβασης με τα ΕΛΤΑ, ή να προσφύγει σε όποια άλλη ενέργεια έκρινε σκόπιμο, κατά των ΕΛΤΑ και μόνο αυτών. Η μετακύληση της διαφοράς αυτής στους πελάτες, τους έστρεψε μαζί με το σύνολο της κοινής γνώμης εναντίον των ΕΛΤΑ, αλλά και κατά της ίδιας.

Ποιος ζημιώνεται και ποιος κερδίζει που οι δύο μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις με στενές σχέσεις μεταξύ τους διαχρονικά, που αμφότερες υπάγονται ως θυγατρικές στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π., δεν κατόρθωσαν να συνεργαστούν στη συγκεκριμένη συγκυρία με αποτέλεσμα να υποστούν τεράστια βλάβη;

Για εμάς, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχουν οι Διοικήσεις και των δύο επιχειρήσεων, καθώς επίσης και το Ελληνικό Δημόσιο, που ως μέτοχος, ρυθμιστής και οφειλέτης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.

Μπορεί άραγε να πει κανείς ότι το θέμα έχει λήξει με την καταβολή από την Κυβέρνηση 22,5 εκατ. ευρώ (ως μέρος των βεβαιωμένων οφειλών του Δημοσίου προς τον Οργανισμό) τα οποία αποδόθηκαν στη ΔΕΗ;

Ισχύει το «τέλος καλό, όλα καλά»;

Βεβαίως όχι! Δεν ισχύει γιατί τα ΕΛΤΑ έχουν δυσφημιστεί βάναυσα και άδικα και έχουν δεχτεί ανυπολόγιστο εμπορικό πλήγμα.

Δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε παντός νόμιμου δικαιώματος μας για την οικονομική βλάβη και το πλήγμα εταιρικής εικόνας και φήμης που υπέστησαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Σύνοψη

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποτελούν δημόσια επιχείρηση, που διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης στη χώρα και μέσω του οποίου παρέχει Καθολικές Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και άλλες Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Παρά τις αντιξοότητες, κατορθώνει με μεγάλη προσπάθεια να προσαρμόζεται, να εκσυγχρονίζεται και να διευρύνει τις δραστηριότητές της αξιοποιώντας τις αναδυόμενες αγορές της ενέργειας, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των logistics.

Όσα επιγραμματικά περιγράφουμε έχουν οδηγήσει την επιχείρηση σε αδιέξοδο και εάν δεν αντιμετωπιστούν στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, όπως επιβάλλει η λογική, πολύ σύντομα θα υπάρξει κατάρρευση του Οργανισμού με ανυπολόγιστες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Απαιτούμε, επίσης, να αποκατασταθούν άμεσα όλες οι διάφορες ρυθμιστικές στρεβλώσεις που καθηλώνουν εδώ και χρόνια τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και να τους επιτραπεί επιτέλους να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στους τομείς που επιλέγουν να επιχειρούν.

Κατά το παρελθόν, όποτε τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επιχείρησαν να δραστηριοποιηθούν σε κερδοφόρους κλάδους της οικονομίας, όπως τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα logistics, οι ταχυμεταφορές και άλλα, οι διαδικασίες δεν προχωρούσαν, προέκυπταν συνεχώς κανονιστικά εμπόδια και διάφορα περίεργα γεγονότα διαδραματίζονταν. Το ίδιο συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει με την είσοδο των ΕΛΤΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιθέτως, όποτε οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στόχευσαν μερίδια αγοράς που κατείχαν τα ΕΛΤΑ, όλα γινόντουσαν εν ριπή οφθαλμού και η δημόσια επιχείρηση υποχωρούσε χωρίς καμία αντίδραση.

Πιστεύουμε είναι αντιληπτό σε όλους ότι το ζητούμενο από εμάς δεν είναι η εύνοια ή μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Απαιτούμε ισοτιμία και ισονομία σε σχέση με το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται τα ΕΛΤΑ.

Οι εργαζόμενοι έχουμε εγκαίρως αναδείξει τα τελευταία χρόνια με προτάσεις, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, καταγγελίες, συνεντεύξεις, επιστολές και εξώδικα προς κάθε κατεύθυνση το τι διακυβευόταν και που θα καταλήγαμε. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί και να πει ότι δε γνώριζε. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν για κανέναν. Ήρθε η ώρα της ανάληψης ευθυνών και των κρίσιμων αποφάσεων.

Ζητούμε την ουσιαστική συμβολή σας στην προβολή του θέματος για τη σωτηρία και την ανάπτυξη μιας ιστορικής δημόσιας επιχείρησης, προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των εργαζομένων σε αυτή.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                      ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ