ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ -  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Πολλά ερωτήματα και εύλογες απορίες μετά την ανησυχία προκάλεσαν να δημοσιεύματα για νέα ανατροπή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από 1/1/2015 που θα περάσουν το ερχόμενο φθινόπωρο όπως έχουμε περιγράψει πρόσφατα.

Αυτό που θέλουν να περάσουν με τα μέτρα που εξετάζονται - ανάμεσα στα άλλα - περιλαμβάνει και την πλήρη κατάργηση όλων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για ηλικίες κάτω των 62 ετών.

Τό 62 μπαίνει γιατί αυτό είναι το όριο αυτό για την πλήρη συνταξιοδότηση για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2013 αλλά και με 40 χρόνια ασφάλισης.

Στην περίπτωση αυτή θα αυξηθούν άμεσα τα όρια ηλικίας που ισχύουν σήμερα σε δημόσιο και ΔΕΚΟ αλλά θα καταργηθούν και όλες οι ευνοϊκές διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονταν   στη μεταβατική περίοδο.
Δηλαδή θα καταργήσουν τα κατοχυρωμένα δικαιώματα ξαφνικά και θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας και για την κατηγορία αυτή;
Λίγο δύσκολο αλλά θα δούμε τι θα φέρουν και μη τα θεωρούν δεδομένα πολλοί ασφαλισμένοι.
Η στήλη ενημερώνει τους συναδέλφους για διάφορα σενάρια που δημοσιεύονται και προκαλούν εύλογη ανησυχία αλλά τούτο δεν σημαίνει και την άμεση αλλαγή του ασφαλιστικού.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα κάνουν κάτι τέτοιο ανατρέποντας ξανά κάθε έννοια λογικής και δικαιοσύνης...
Επειδή πολλοί συνάδελφοι/ες επικοινώνησαν μαζί μας και θέλουν να κατανοήσουν ακριβώς τι και ποιούς αφορά, επανερχόμαστε για την πληρέστερη ενημέρωση σας και σας δίνουμε όλο το πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των ασφαλιστικών ρυθμίσεων και ότι ισχύει μέχρι σήμερα κωδικοποιημένα.

Αφού αναλύσαμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας τις έννοιες ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ και ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα και με την επίσημη ερμηνεία και διευκρίνηση που δίνει το αρμόδιο υπουργείο μέσω της εγκυκλίου της Γ.Γ.Κ.Α. 27037/1797/21/11/2012, σας παραθέτουμε τι προβλέπεται ανά περίοδο και κατηγορία ασφαλισμένων όπου φαίνεται πως και πότε θεμελιώνει ή κατοχυρώνει ο ασφαλισμένος/η συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Εμείς εδώ παραθέτουμε την επίσημη τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργείου που αναλύει τους όρους  θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Αυτό που κινδυνεύει στο δια ταύτα να καταργηθεί σύμφωνα με τις διαρροές και τα δημοσιεύματα, είναι η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που διασφάλιζε μέχρι τώρα τον ασφαλισμένο πότε θα έπαιρνε σύνταξη εφόσον κάλυπτε τις προϋποθέσεις που έβαζε ο νόμος, είτε χρόνια ασφάλισης είτε όριο ηλικίας, σε προηγούμενο χρόνο από αυτό της απονομής της σύνταξης..  

Όπου αναφέρεται η ημερομηνία 31/12/2012 είναι γιατί μέχρι τότε ισχύουν μεταβατικά τα ειδικά όρια ηλικίας και οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που μπορούν να κάνουν χρήση οι ασφαλισμένοι και με αναγνώριση πλασματικών χρόνων που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, με καταληκτική ημερομηνία όταν κατατίθεται η αίτηση απονομής της σύνταξης.

Μετά την ημερομηνία αυτή (31/12/2012) και από 1/1/2013 πλέον, ισχύουν τα γενικά όρια ηλικίας για όσους δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν/κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2012.

Διαβάστε πως και πότε θεμελιώνεται / κατοχυρώνεται  συνταξιοδοτικό δικαίωμα ανά περίοδο ασφάλισης και ανά κατηγορία ασφαλισμένων στο ταμείο μας.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982

 Μητέρες ανηλίκων

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έχοντας ανήλικο παιδί ΚΑΙ ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
Η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έχοντας ανήλικο παιδί ΧΩΡΙΣ να έχει την απαιτούμενη ηλικία ( άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας).
Για τις μητέρες ανηλίκων η θεμελίωση επέρχεται με τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και ταυτόχρονα με την ανηλικότητα παιδιού.
Η καταβαλή της σύνταξης γίνεται με τη συμπλήρωση του ανάλογου ορίου ηλικίας εάν δεν υπάρχει τότε.


 Μητέρες 3 τουλάχιστον παιδιών

Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων 3 τουλάχιστον παιδιών ή των πατέρων 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι ή διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών µε δικαστική απόφαση και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά µέχρι 31/12/1982, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών.

 Για τα έτη μέχρι και το 2012,
η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας 3 τουλάχιστον παιδιών σύμφωνα µε τα προηγούμενα) έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.

 η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης µε τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Για τα έτη μέχρι και το 2012,

η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.
 η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία χωρίς να έχει και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης µε τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης).

  Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων μέχρι31/12/1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωση της ηλικίας των 55 (για μειωμένη σύνταξη) ή των 60 (για πλήρη σύνταξη) ετών. Ειδικά για τις ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας που μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.

Όσον αφορά στους διαζευγμένους πατέρες 3 τουλάχιστον παιδιών, για την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η παρ, 6 του άρθρο 144 του ν. 3655/2008.

Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων πριν την 1.1.1983, που έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των 60 ετών (για πλήρη σύνταξη).

 Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένων στα τ. ειδικά ταμεία µε 35 έτη ασφάλισης (για την πλήρωση της οποίας δεν απαιτούνταν όριο ηλικίας) δεν αλλάζει μετά την ισχύ του ν. 4093/2012.

 Δηλαδή, οι πριν την 1.1.1983 ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) στα τ. ειδικά ταμεία θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος µε τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους και μετά το έτος 2012.

ΑΝΔΡΕΣ

Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μέχρι 31/12/1982 και για τα έτη μέχρι και το 2012, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.

 η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών χωρίς να έχει και την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία.
Σημειώνεται ότι για την περίπτωση συνταξιοδότησης ανδρών ασφαλισμένων πριν το 1983 µε 15 έτη ασφάλισης δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης (δηλαδή σε κάθε χρονική στιγμή, για τη συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης 15 ετών και του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

1. Άνδρας, ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν την 1/1/1983, που είναι 57 ετών το έτος 2012 και συμπληρώνει 29 έτη ασφάλισης την 31/12/2012  έχει θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης µε τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του ή για μειωμένη µε τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Ο ασφαλισμένος αυτός, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε (πλήρη) σύνταξη µε τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης (το 2018) ανεξάρτητα από την ηλικία του.
 

 ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ      ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1983 – 1992

 Μητέρες ανήλικων παιδιών
Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ασφαλισμένων για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστημα 1/1/1983 έως 31/12/1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας (για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης) είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 25 ετών ενώ ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και ανήλικο παιδί.

 Σημειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης µε τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται µε τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης).

 Για τα έτη μέχρι και το 2012,
η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο παιδί και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας.

 η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο

ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο παιδί χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης µε τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση  απαιτούμενου ορίου ηλικίας).

 Σημειώνεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στη συνταξιοδότηση μητέρων ανήλικων παιδιών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο 1983-1992 έχουν εφαρμογή και στους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Ποιές μητέρες κινδυνεύον εφόσον αλλάξει το σημερινό καθεστώς.

Οι ασφαλισμένες που ναι μέν είχαν τα 5.500 ένσημα, 6000 οι μετά το 1993 και ανήλικο αλλά δεν έχουν μέχρι τέλους του έτους 2014 και την αντίστοιχη ηλικία για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη καθότι οι αλλαγές θα ισχύουν από 1/1/2015.

Δηλαδή όποια μητέρα είχε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και ανήλικο  (5 .500 ένσημα) αλλά δεν έχει ακόμα έστω το όριο των 50 ετών που προβλέπονταν για το 2010 για μειωμένη σύνταξη ή το 55ο τότε, πολύ φοβόμαστε ότι αν ισχύσουν χωρίς μεταβατική περίοδο οι νέες ρυθμίσεις έχει εγκλωβιστεί.

Για την περίπτωση όμως των μητέρων ανηλίκων με  25ετία και ανήλικο δεν μπαίνει πιστεύουμε θέμα καθότι η θεμελίωση εδώ γίνεται με τα έτη ασφάλισης και την ανηλικότητα και δίνεται και σύνταξη με αναστολή μέχρι τη συμπλήρωση του ανάλογου ορίου ηλικίας.
Για όσες ή όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τα απαιτούμενα ανά κατηγορία για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη τη γλυτώνουν μπορούν να φύγουν ή να παραμείνουν χωρίς να θίγονται και δεν τίθεται θέμα.

Μητέρες 3 τουλάχιστον παιδιών

 Για τη συνταξιοδότηση των μητέρων 3 τουλάχιστον παιδιών ή των πατέρων 3 τουλάχιστον παιδιών που είναι χήροι ή  διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών µε δικαστική απόφαση, και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστημα 1/1/1983 έως 31/12/1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 20 ετών.
 

Για τα έτη μέχρι και το 2012,
η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας 3 τουλάχιστον παιδιών, σύμφωνα µε τα προηγούμενα) έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.

 η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα 3 τουλάχιστον παιδιών (ή ο πατέρας 3 τουλάχιστον παιδιών, σύμφωνα µε τα προηγούμενα) έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο  ασφάλισης (20 έτη) χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης µε τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται).

Όσον αφορά στους διαζευγμένους πατέρες 3 τουλάχιστον παιδιών, για την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού  δικαιώματος απαιτείται να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει η παρ. 6 του άρθρο 144 του ν. 3655/2008.

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Για τα έτη μέχρι και το 2012, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.

 η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι31/12/2012 η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία χωρίς να έχει και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης µε τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης).

 Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος  συμπλήρωσης της ηλικίας των 55 (για μειωμένη σύνταξη) ή των 60 (για πλήρη σύνταξη) ετών. Ειδικά για τις  ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας που μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας τους, για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η  συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.

 Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών  ασφαλισμένων πριν την 1.1.1993, που έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος  συμπλήρωσης της ηλικίας των 60 ετών (για πλήρη σύνταξη).

ΑΝΔΡΕΣ
Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά κατά την περίοδο 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 και για τα έτη  μέχρι και το 2012,

η θεμελίωση συνταξιοδοτικού  δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική  στιγμή μέχρι 31/12/2012 ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τόσο τον χρόνο ασφάλισης όσο και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται.

 η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι31/12/2012 ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών χωρίς να έχει και την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει η
δυνατότητα συνταξιοδότησης µε αναστολή (δηλαδή η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης µε τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στην οποία ορίζεται ότι η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται µε τη  συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης).

 Σημειώνεται ότι για την περίπτωση συνταξιοδότησης ανδρών ασφαλισμένων κατά την περίοδο 1/1/1983 – 31/12/1992 µε 15 έτη ασφάλισης δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης (δηλαδή σε κάθε χρονική στιγμή,  για τη συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης 15 ετών και του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας).

Επιπλέον, για τη συνταξιοδότηση των κατά την περίοδο 1983-1992 ανδρών ασφαλισμένων, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι αυτές που αντιστοιχούν στο έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης και με αναγνώριση πλασματικώνχρόνων.

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

  Για τη συνταξιοδότηση των μετά την 1η/1/1993 ασφαλισμένων, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ενιαίες για τους μισθωτούς ασφαλισμένους όλων των φορέων ασφάλισης.

 Μητέρες ανήλικων παιδιών

 Για τη συνταξιοδότηση των από 1/1/1993 και μετά ασφαλισμένων αυτής μητέρων ή χήρων πατέρων, απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης 20 ετών και η ύπαρξη ανήλικου παιδιού, καθώς και η συμπλήρωση του 55ου ή 50ου  έτους της ηλικίας (για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη αντίστοιχα)μέχρι 31/12/2012 και του 67ου/62ου έτους της ηλικίας (για πλήρη/μειωμένη σύνταξη αντίστοιχα) από 1/1/2013 και μετά.

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ
 
Για τη συνταξιοδότηση των μετά την 1η/1/1993ασφαλισμένων οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ενιαίες για τους μισθωτούς ασφαλισμένους όλων των φορέων ασφάλισης και ίδιες για άνδρες και γυναίκες. Για τη συνταξιοδότηση στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η συμπλήρωση του κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης και του αντίστοιχου έτους της ηλικίας.

 Συναδέλφισες /οι

 Εδώ αναλύσαμε  τις ορολογίες κατά περίοδο για να γίνουν πιο κατανοητά αλλά και γιατί στην επόμενη φημολογούμενη αλλαγή του ασφαλιστικού που θα γίνει κατά πως λένε τον Οκτώβρη, κάποια δικαιώματα αμφισβητούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν τους πίνακες με την ηλικία και τα χρόνια ασφάλισης για κάθε περίπτωση και περίοδο στη σελίδα μας όπου αποτυπώνονται με τίτλο,
 
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ.

Ελπίζουμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαίρι αν μας αφήσουν ήσυχους έστω για λίγο.

 Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ.