Απάντηση του Σωματείου Εργαζομένων Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ στην εξώδικη πρόσκληση της Διοίκησης σε διαβουλεύσεις

Αθήνα 18/11/2022

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ «ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ»

ΤΗΣ Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Σ.Ε.Τ.Ε.).

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (ΕΛΤΑ Courier).


ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1. Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

2. Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομίλου ΕΛΤΑ

3. Σ.ΕΠ.Ε. και

4. Μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας ΕΛΤΑ Courier


Κύριοι,

Στις 15/11/2022, μας κοινοποιήθηκε εξώδικη δήλωση και πρόσκλησή σας σε διαβουλεύσεις, η οποία όπως διαπιστώσαμε βρίθει ανακριβειών και έωλων και αβάσιμων ισχυρισμών και συμπερασμάτων. Κοντολογίς θα λέγαμε, ως προς το ύφος της περισσότερο και λιγότερο ως προς το περιεχόμενό της, η εξώδικη αυτή πρόσκληση, αποκλίνει σημαντικά από όσα μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα καλόπιστο έγγραφο.

Στο εν λόγω εξώδικο επίσης, δεν αποφεύγεται να εκδηλωθεί, ο εργοδοτικός αυταρχισμός. Κάποιοι δηλαδή, αντί να προσπαθούν για το καλό της Επιχείρησης, άγονται και φέρονται από την μεγάλη αντιπάθεια που έχουν προς το Συνδικάτο και τις διεκδικήσεις του.

Αυτά ως εισαγωγή. Μπαίνουμε αμέσως και στο κυρίως θέμα, επιχειρώντας να περιγράψουμε πραγματικότητες, που διαψεύδουν αυτά που εξωδίκως ισχυρίζεστε :

1. Μιλάτε για επισημάνσεις σας, όσον αφορά την προσαρμογή της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4808/2021 και αναφέρεστε σε κάποιο προσχηματικό εξώδικο σας, που είχε αποκλειστικά ως μοναδικό στόχο, να λειτουργήσει παρελκυστικά, για να μην διεξαχθεί συλλογική διαπραγμάτευση. Η πραγματικότητα όμως κύριοι είναι πως, όχι εσείς, αλλά ο Σύλλογός μας στις προτάσεις του προς τον Ο.ΜΕ.Δ., που μεσολάβησε στις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις, στο έγγραφό του προς την κυρία Μεσολαβήτρια το οποίο και σας κοινοποιήθηκε, ζητάει επί λέξει : « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε., ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΕΥΑΕ . Θεωρούμε υποχρέωση της Εταιρείας να υιοθετήσει και να συνομολογήσει μαζί μας τα διαλαμβανόμενα του Νόμου 4808/2021 που είναι απόρροια της κύρωσης των Συμβάσεων 187 και 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Ζητάμε επίσης την ενσωμάτωση της οδηγίας της ΕΕ 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και άλλες ρυθμίσεις που ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο με τον προαναφερόμενο Νόμο και σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας. Διεκδικούμε τη χορήγηση αδειών με αποδοχές ή και μειωμένο ωράριο εργασίας για συζύγους και γονείς ΑΜΕΑ. Επίσης καλούμε την Εταιρεία να συμμορφωθεί με τα νόμιμα και να μεριμνήσει άμεσα για τη συμμετοχή των Εργαζόμενων στο Δ.Σ. της Εταιρείας και για τη στελέχωση των προβλεπόμενων από το Νόμο Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.»

2. Μας καλεί ο εργοδότης, εντός τριημέρου, να του γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας. Ενώ ο ίδιος, με ολόκληρο το Διοικητικό μηχανισμό και τη Νομική Υπηρεσία που διαθέτει και τον υποστηρίζει, «κατόρθωσε» έγγραφο που συντάχθηκε στις 02 Νοεμβρίου 2022, να μας το κοινοποιήσει μετά από ολόκληρες δεκατρείς (13) ημέρες! Πέραν τούτων : - Ο υπογράφων το εξώδικο Διευθύνων Σύμβουλος, δεν έχει συμμετάσχει σε καμιά διαπραγμάτευση, δεν διαβουλεύεται ποτέ με τους Εργαζόμενους , από επιλογή, προφανώς γιατί απαξιεί. Για τα μέλη του 2 Συλλόγου μας, είναι επιεικέστατα «ξένος». Συχνά-πυκνά καταφέρεται κατά του τακτικού προσωπικού της Εταιρείας και των συνδικαλιστικών του εκπροσώπων, γεγονός που, πολύ πρόσφατα, προκάλεσε την αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. της ΕΛΤΑ Courier για τη συγκεκριμένη ενέργεια (αποστολή εξωδίκου), απλά είδε «κάτι έτοιμο» και με περισσή χαρά το έστειλε στο Σύλλογο, νομίζοντας ότι έτσι θα τον φέρει σε δύσκολη θέση. - Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, που είναι βέβαιο πως θα σηκώσει το κύριο βάρος της διαβούλευσης, υπηρετεί στον Πειραιά και βρίσκεται σε αντικειμενική αδυναμία, να προσεγγίσει τα Γραφεία του Συλλόγου , όπου και τηρούνται τα σχετικά με την οποιαδήποτε διαβούλευση στοιχεία και αρχεία. Το δρομολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και επιστροφή, θέλει χρόνο και έξοδα, τα όποια ατυχώς με τις συνθήκες που φρόντισε η Εργοδότρια Εταιρεία να δημιουργήσει, δεν υπάρχουν. Ο υπογράφων το εξώδικο δηλαδή, συνεπικουρούμενος και από κάποιους άλλους «πρόθυμους», φρόντισε να μην μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα ο Σύλλογος εξοστρακίζοντας τον Πρόεδρό του. Μετά, ύστερα ίσως και από κάποια αναλαμπή της ευφυΐας, γνωρίζοντας το πρόβλημα, θέτει προθεσμίες.

3. Στο έγγραφο ζητείται, το Σχέδιο Πρόληψης της Βίας στο χώρο της Εργασίας, «να αποτελέσει μέρος του περιεχομένου της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας», για την μη υπογραφή της οποίας η εργοδότρια Εταιρεία, έχει κινήσει «γη και ουρανό». Άρα τι ζητάει ο ηλεκτρονικά υπογράφων και η Εταιρεία που εκπροσωπεί; Να συνομολογηθεί το Σχέδιο μετά και τις όποιες αλλαγές που θα γίνουν και στη συνέχεια να συμπεριληφθεί σε μια ΕΣΣΕ που δεν θα υπογραφεί ποτέ; Ή μήπως θέλει να μείνουν μεν οι Εργαζόμενοι χωρίς Συλλογική Σύμβαση όσον αφορά τις κύριες διεκδικήσεις τους, αλλά να υπογραφεί μια άλλη ΕΣΣΕ, προκειμένου –υποτίθεται- να … «θωρακιστούν» οι συνάδελφοί μας, από «άλλες απειλές» και παρενοχλήσεις, εξαιρουμένης πιθανότατα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας ή αδικίας. Υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι, μπορεί να συνυπογραφεί από πλευράς ΣΕΤΕ οποιαδήποτε «άλλη» ΕΣΣΕ, πριν καταλήξουν σε συμφωνία και σύμβαση οι μισθολογικές διεκδικήσεις των Εργαζόμενων;

4. Οι εργαζόμενοι που θα αφορά η ΕΣΣΕ που προτείνεται και που θα υπάγονται στην «προστασία» όσων θα συμφωνηθούν, θα είναι εκτός από το Τακτικό Προσωπικό και διάφορες άλλες κατηγορίες Προσωπικού της Εταιρείας, για τις οποίες δεν έχουμε κανένα δικαίωμα εκπροσώπησης. Επίσης θα συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι άλλων Εταιρειών, που απασχολούνται ως ενοικιαζόμενοι στην Εταιρεία. Το τελευταίο είναι παράτυπο και παράνομο. Είναι κάτι που , εκτός του ότι δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει και κίνητρο η ΕΛΤΑ Courier να κάνει, καθώς ο συμβασιούχος έργου που ενδεχόμενα θα αποδειχθεί προβληματικός, είναι μεν θέμα για την Εταιρεία - Εργοδότη του, αλλά όχι και για την ΕΛΤΑ Courier, που δεν σχετίζεται συμβατικά μαζί του και που έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή του από άλλον. Βέβαια, ίσως κάποιοι να ονειρεύονται το τακτικό –εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας και οι ανειδίκευτοι που αμείβονται με τα κατώτατα της ΕΓΣΣΕ, να έχουν κοινές αναφορές, κοινές συμβάσεις, κοινά κεκτημένα, ίδια δικαιώματα. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν, για να μείνουν με το όνειρο.

5. Στα τιμωρητικά μέτρα που αναφέρονται ότι μπορεί να παίρνει η Εταιρεία, ενάντια σε παραβατικές στην πράξη ή και δυνητικά συμπεριφορές και με δεδομένο ότι, «τα μέτρα αυτά μπορούν να συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά», συμπεριλαμβάνονται όλων των ειδών οι τιμωρίες. Μέχρι απόλυση. Δεν συμπεριλαμβάνεται όμως, απολύτως σκόπιμα, όσον αφορά τις προτεινόμενες ενδεχόμενες τιμωρίες, η ρητή πρόβλεψη και απαίτηση του Νόμου (άρθρο 12 , παρ 2) ότι: Οι τιμωρητικές αποφάσεις λαμβάνονται «με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθ. 281 του ΑΚ».

6. Προτείνεται να συγκροτούνται επιτροπές για να κρίνουν εργαζόμενους με τρόπο, που κατά την άποψή μας, ούτε λειτουργικός είναι, ούτε εμπεριέχει την παραμικρή συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζόμενων στις διαδικασίες. Αυτό είναι παράλογο και γιαυτό, απαράδεκτο και απορριπτέο. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε και τα προβλήματα λειτουργικότητας που επικαλούμαστε : - Αν «αύριο» π.χ. το προτεινόμενο σχέδιο ενσωματωθεί στο κανονιστικό πλαίσιο της Εταιρείας, θα κατατεθούν δεκάδες αναφορές. Είμαστε κοντά στους εργαζόμενους, είμαστε «οι εργαζόμενοι» και γνωρίζουμε. Ποιους θα αφορούν οι πρώτες σε χρονική σειρά καταγγελίες; Κυρίως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μεγαλοστελέχη που συμμετέχουν επίσημα και στη βάση της επαγγελματικής τους ιδιότητας, σε διαμάχες μεταξύ μελών του προσωπικού του Ομίλου ΕΛΤΑ. Γεγονός νομικά και ηθικά ανεπίτρεπτο. Ποιοι θα κρίνουν τη βασιμότητα των καταγγελιών; Οι υφιστάμενοι του Διευθύνοντος, που προσλήφθηκαν με εισήγησή του, χωρίς καμιά, από θεσμική άποψη, διαδικασία και κανένα περιορισμό; Πιστεύει κάποιος ότι αυτό, ως πρόταση και ως διαδικασία, θα παράξει δίκαια αποτελέσματα; - Ποια είναι η αξιοπιστία μιας Διοίκησης που … προαγάγει υπαλλήλους επειδή είναι «κακοί», που κάνει ρουσφετολογικές μετακινήσεις για να επηρεάσει τις επικείμενες αρχαιρεσίες στο Σύλλογο και που συχνάπυκνά αναφέρεται υποτιμητικά σε Συμβούλια και δικαστικές αίθουσες για υπαλλήλους της; Που «περνάει» ετεροχρονισμένα δαπάνες στη «Διαύγεια»; Τι μπορεί να προσφέρει στο θέμα της παρενόχλησης, όταν η ίδια συμπεριφέρεται αυθαίρετα και αυταρχικά;

Κλείνοντας, προς γνώση κυρίως όσων κοινοποιείται η παρούσα και χωρίς καμιά ελπίδα να υπάρξει η παραμικρή ανταπόκριση από πλευράς εργοδότη, υπενθυμίζουμε και ενημερώνουμε :

• Έχουμε από 25/7/2022 ζητήσει από το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, που η ΕΛΤΑ Courier τελευταία «βάφτισε» διαπραγματευτή, οικονομικά στοιχεία. Αρνηθήκατε να μας τα διαθέσετε. Απαιτούμε να μας δοθούν, μαζί με τις συμβάσεις που αφορούν στην πρόσληψη συμβασιούχων έργου και τις αιτιολογημένες πληρωμές της τελευταίας διετίας προς τις Εταιρείες ενοικίασης.

• Δεν έχετε ποτέ απαντήσει σε κανένα δικό μας εξώδικο, ούτε καν όταν αυτό αναφερόταν σε πολύ σοβαρές παραβιάσεις του κανονιστικού πλαισίου, που προς γνώση όσων κοινοποιείται η παρούσα, ενημερώνουμε πως είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο που ισχύει στην Εταιρεία COSMOTE.

• Ακούγονται πολύ σοβαρά πράγματα που αφορούν επιβαρύνσεις στις οποίες υπόκειται η Εταιρεία, χωρίς να υπάρχει υπηρεσιακός λόγος, σε κάποιες των περιπτώσεων ούτε καν συμβατικός. Εμείς ως Σύλλογος, την επόμενη εβδομάδα θα καταφύγουμε όπου μας προταθεί από το Νομικό μας παραστάτη, κυρίως σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να ελεγχθούν τα καταγγελλόμενα. Το έχουμε εξαγγείλει και άλλες φορές, αυτή εδώ τώρα δεσμευόμαστε πως θα είναι και η τελευταία.

• Έχουμε προχωρήσει σε καταγγελίες στο Σ.ΕΠ.Ε., η βασικότερη των οποίων αφορά σε αθρόες παραβιάσεις του κανονιστικού πλαισίου, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί για το οιοδήποτε αποτέλεσμα. Είναι και αυτή η καθυστέρηση, ένα θέμα που χρήζει εξέτασης και πρόσθετων από την πλευρά μας νόμιμων ενεργειών.

Κλείνοντας ενημερώνουμε ότι :

- Η θέση του Συλλόγου μας παραμένει ως έχει. Δηλαδή από πλευράς μας :

Προτείνεται, να συμφωνηθεί η υιοθέτηση του Συνόλου των διατάξεων του Ν. 4808/2021 και η ρητή και αναλυτική περιγραφή και συνομολόγηση υπό την μορφή ξεχωριστών όρων σε ΣΣΕ, αυτούσιων των παρακάτω άρθρων του Νόμου: 4 έως και 15, 27 έως και 30, 34 έως και 45.

Διότι ο 4808/2021 είναι Νόμος του Ελληνικού Κράτους και ως τέτοιος πρέπει να τηρείται στο σύνολό του.

- Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από συμφωνίες, κυρίως Εταιρειών του Ιδιωτικού Τομέα που δεν παρουσιάζουν τα ελαττώματα των προτάσεων του Εργοδότη μας.

- Ο αιφνιδιαστικός τρόπος και η προθεσμίες που αυθαίρετα και έωλα ετέθησαν μονομερώς, από τον μονίμως απόντα από οποιαδήποτε διαβούλευση Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΤΑ Courier, θα οδηγούσε το ΣΕΤΕ σε αντικειμενική αδυναμία να απαντήσει, εάν ο Πρόεδρός του, που υπογράφει και την παρούσα απάντηση, δεν βρισκόταν, εντελώς συμπτωματικά, για λόγους εξυπηρέτησης ζωτικών αναγκών του Συλλόγου, σε τριήμερη κανονική άδεια.

- Μολαταύτα δηλώνουμε πως, αποδεχόμαστε την προοπτική της διαπραγμάτευσης προκειμένου να υπάρξει ενσωμάτωση διατάξεων του Ν. 4808/2021 σε συμμόρφωση με τις συμβάσεις 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, την 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία και την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή η διαβούλευση, θα ξεκινήσει μετά από τουλάχιστον ένα δεκαήμερο, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος, να αποφασίσει σχετικά για όλα τα ζητήματα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έχει και την αρμοδιότητα. Οι συναντήσεις δεχόμαστε να γίνουν σε εργάσιμες μέρες και ώρες, στα Γραφεία του ΣΕΤΕ. Ο Εργοδότης είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει προϋποθέσεις και τρόπο μετακίνησης του Προέδρου του ΣΕΤΕ από τον Πειραιά. Γιατί η ΕΛΤΑ Courier, έχει φροντίσει να μην υπάρχουν δυνατότητες εύκολης και ανέξοδης προσέγγισης του Προέδρου μας, στα Γραφεία του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο Γενικός του Γραμματέας και εκπρόσωπος της ΠΟΣΤ, θα αποτελούν την διαπραγματευτική ομάδα από πλευράς ΣΕΤΕ.

- Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στον κάθε εμπλεκόμενο με την πορεία της Εταιρείας, στο γεγονός ότι κανείς δεν ασχολείται ή ελέγχει αποτελεσματικά, την πασιφανώς προβληματική λειτουργία της.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤΕ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ