Επιστολή Σωματείου Διοικητικού και Επιστημονικού Προσωπικού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για επιδόματα, αποσπάσεις και Κανονισμό Εργασίας

Ημ/νία: 21.11.2022

Αρ. Πρωτ.: 42


Προς:

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ

κ. Μάριο Τέμπο


Κύριε Σύμβουλε,

Θέτουμε υπόψη σας την αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσαρμογής των επιδομάτων μεγάλου αριθμού θέσεων ευθύνης στάθμης Τμήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Διάρθρωση και Στάθμη των Μονάδων ταχυδρομικού Έργου.

Συνάδελφοι που έχουν επιλεγεί σε θέσεις ευθύνης και εκτελούν τα καθήκοντά τους για μήνες δε λαμβάνουν το επίδομα που αντιστοιχεί στη θέση, άλλα μικρότερο κατά το ήμισυ σχεδόν.

Αυτό αποτελεί παραβίαση όρου Συλλογικής Σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας και εάν δε λυθεί ΑΜΕΣΑ για το σύνολο των θέσεων ευθύνης είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε στις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, διαμαρτυρόμαστε για τις ξαφνικές μετακινήσεις - αποσπάσεις προσωπικού, που πρόσφατα επιλέχθηκε και τοποθετήθηκε σε θέσεις ευθύνης, με την αιτιολογία της έκτακτης και προσωρινής ανάγκης. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει στοιχειώδης προγραμματισμός και σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά για νευραλγικές υπηρεσιακές λειτουργίες που διαχειρίζονται κρίσιμα ζητήματα και έχουν θέματα διασφάλισης απορρήτου, ενώ, απαράδεκτο είναι το γεγονός οι μετακινήσεις αυτές να μη γίνονται με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο. Είναι βέβαιο ότι οι απαραίτητες λύσεις δε θα δοθούν με προσωρινά ημίμετρα και αποφάσεις που προκαλούν ερωτηματικά και απλά μεταφέρουν αλλού το πρόβλημα.

Τέλος, σας υπογραμμίζουμε την επιτακτική ανάγκη απόλυτου σεβασμού του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας των ΕΛΤΑ, δεδομένων των παραβιάσεων που έχουν διαπιστωθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας και της πλήρους απραξίας της Διοίκησης για την αποκατάσταση τους, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα, η προστασία της Εταιρείας και η εργασιακή ειρήνη.

Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως τη σύντομη παρουσία σας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ωστόσο, τα θέματα που αναφέρουμε είναι σημαντικά και χρήζουν άμεσης διευθέτησης.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            


ΝΙΚΟΣ ΛΙΕΑΣ                                                                           ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΙΤΣΑΝΕΛΗ