Συνάντηση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής της ΠΟΣΤ με την διοίκηση των ΕΛΤΑ για την διανομή

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2021, με πρωτοβουλία της ΠΟΣΤ, η συνάντηση ( τηλεδιάσκεψη) της Διαπαραταξιακής Επιτροπής της ΠΟΣΤ με την Διοίκηση των ΕΛΤΑ, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής υπεύθυνος για τη διανομή κ. Σάββας Δάνδολος.
 
Αφού έγινε παραγωγική συζήτηση συμπερασματικά:
 
1.     Η υπουργική απόφαση του Νοεμβρίου του 2020 για το D+3 δεν προϋποθέτει και 3 τομείς, ενώ υπήρξε συνεκτίμηση  των δυο μερών ότι το ωράριο είναι αδιαπραγμάτευτο.
Ο  όγκος αλληλογραφίας που παρατηρείται στα γραφεία είναι συγκυριακός, λόγω ύπαρξης πολλών υπολοίπων του 2020 και της δυσλειτουργίας, λόγω υπερφόρτωσης  των ταχυμεταφορών.
2.     Το σχέδιο για τη διανομή δεν  είναι στατικό και επιδέχεται αλλαγές.
3.     Θα υπάρξει ανοχή σε διάφορες ιδιαιτερότητες που έχει η κάθε περιοχή.  Διορθωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν όπου χρειαστεί.
4.     Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο τα Σωματεία μέλη της ΠΟΣΤ να υποβάλλουν τις διορθωτικές προτάσεις τους, ώστε να συνεκτιμηθούν στο τελικό σχέδιο.
5.     Εάν και μετά τις διορθώσεις παρατηρηθούν δυσλειτουργίες, η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στην επανακαταμέτρηση στοιχείων και σημείων των τομέων, σχεδιάζοντας από την αρχή το νέο μοντέλο διανομής.
 
Επισημάνθηκε στη Διοίκηση ότι, η βελτίωση του σχεδίου πρέπει να έχει στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα από ανθρώπινες συνθήκες εργασίας της διανομής, απαιτώντας παράλληλα  τον πλήρη εκσυγχρονισμό και τεχνολογικό εξοπλισμό της.
 
Σε κάθε περίπτωση η πάγια αρχή του συνδικάτου μας είναι η τήρηση του ωραρίου και του θεσμικού πλαισίου της διανομής.