Στο Κόσμο των Συνδικάτων

Στο Κόσμο των Συνδικάτων

Η ΠΟΣΤ συμμετέχει ενεργά, ως μέλος, σε όλα τα συνέδρια της UNI-EUROPA.

Το πρόσφατο 5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ανέδειξε το νέο Προεδρείο:

Πρόεδρος Peter Hellberg (Σουηδία) και 1ος Αντιπρόεδρος η Pilar Rato (Ισπανια)