Κοινή καταγγελία Συλλόγου Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής και Σωματείου Εργαζομένων ΕΛΤΑ Διαμερίσματος Πειραιά