Κοινή ανακοίνωση - καταγγελία Παρατάξεων του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας και Νομού Αττικής για λεκτική και σωματική βία

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Τα ΕΛΤΑ στο όνομα της αναδιοργάνωσης υλοποιούν το τελευταίο διάστημα ένα ακόμα σχέδιο “υποτιθέμενης” εξυγίανσης .

Συρρικνώνουν το δίκτυο συναλλαγής, μεταφορών και διανομής σε όλη τη χώρα.

Η ταχυδρομική υπηρεσία υποβαθμίζεται στο επίπεδο της ποιότητας και ταυτόχρονα μετατρέπεται σε πανάκριβο εμπόρευμα.

Τα εργασιακά μας δικαιώματα καταστρατηγούνται.

Οι μετακινήσεις προσωπικού μακριά από τον τόπο τους αποτελούν καθημερινό φαινόμενο…

Η ανυπαρξία μόνιμων προσλήψεων παγιώνει τις ευέλικτες μορφές εργασίας με κυρίαρχη μορφή την ενοικιαζόμενη εργασία.

Το εισόδημά μας από το 2010 μειώνεται συνεχώς είτε με εφαρμοστικούς νόμους, είτε με συλλογικές συμβάσεις.

Οι άδειες του προσωπικού γίνονται χωρίς την αναγκαία αντικατάστασή τους εντατικοποιώντας περαιτέρω την καθημερινή μας εργασία .

Σ’ αυτό το περιβάλλον ανθίζουν φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας προκειμένου οι εργαζόμενοι αδιαμαρτύρητα και φοβισμένα να δέχονται κάθε φορά την καταστρατήγηση των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων τους .

Συγκεκριμένα στην μονάδα διανομής Περιστερίου, έλαβε χώρα 1η Αυγούστου ένα τέτοιο περιστατικό.

Δυστυχώς πρωταγωνιστής σύμφωνα με την καταγγελία είναι εκλεγμένος με το Σωματείο Ταχυδρόμων Αθήνας, που στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει την ανυπαρξία αντίδρασης του Σωματείου με απαράδεκτους λεκτικούς χαρακτηρισμούς στην αρχή και στην συνέχεια με την παρέμβασή του στην κατανομή της εργασίας, χωρίς να έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα, ολοκλήρωσε την επίθεση του κάνοντας χρήση σωματικής βίας.

Άμεση παρέμβαση πραγματοποίησαν εκπρόσωποι παρατάξεων του Σωματείου ταχυδρόμων Αθήνας και της Ομοσπονδίας των ΕΛ.ΤΑ προκειμένου να καταδικαστεί η παραπάνω ενέργεια.

Οι εκπρόσωποι απαίτησαν από την διοίκηση να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες υπηρεσιακές λειτουργίες έτσι ώστε να ελεγχθεί η καταγγελία και να αποδοθούν οι ευθύνες που ενδεχομένως προκύψουν.

Καταγγέλλουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας λεκτικής η σωματικής από οπουδήποτε και αν προέρχεται.

Επαγρυπνούμε, στηρίζοντας αμέριστα την συνάδελφό μας και δηλώνουμε κατηγορηματικά πως δεν θα αποδεχτούμε αντίστοιχες συμπεριφορές που αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα στον εκφοβισμό των εργαζομένων.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


1. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ


2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


3. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ