ΚΕΥΑΕ ΕΛΤΑ - Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
 
Σας ενημερώνουμε  ότι, ύστερα από τις παραιτήσεις  των τριών μελών από την Κεντρική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας ΕΛΤΑ,  λόγω της εθελούσιας εξόδου από την εταιρεία, η ΚΕΥΑΕ συνεδρίασε στης 19 Απριλίου 2021 και ανέδειξε το νέο Διοικητικότης Συμβούλιο .
 
Η σύσταση του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου:
 
·         Πρόεδρος, Παπαρούνα Βασιλική,Κεντρικό Κατάστημα Λαμίας.
·         Γραμματέας,Τζελάλης Κωνσταντίνος,Κέντρο Διαλογής  Θεσσαλονίκης.
·         Μέλος,Σωτηράκης Κωνσταντίνος,Περ/κη Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
·         Μέλος,Επαμεινώνδας Σιδεράς, Διαμετακομιστικό Κέντρο Πειραιά.
·         Μέλος,Πήχας Βασίλειος, Κομβικό Κέντρο Λαμίας
·         Μέλος, Στύλιος Λάμπρος, Μ.Δ.Χαλανδρίου.
·         Μέλος, Μουρκοβίτη  Γωγώ ,Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών.
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Η ανάληψη των καθηκόντων μας γίνεται  σε μια εποχή πρωτόγνωρη και δύσκολη,  λόγω του covid-19. H πρόληψη των κινδύνων προκειμένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια και υγιεινές συνθήκες εργασίες, για όλους τους εργαζόμενους παραμένει ο πρωταρχικός μας στόχος.
 
Είμαστε εδώ, στα πλαίσια του λειτουργικού και συμβουλευτικού μας ρόλου, να συνεργαστούμε συμβάλλοντας θετικά στη λύση των μικρών ή μεγαλύτερων προβλημάτων, όπως αυτά προκύπτουν στην καθημερινότητά μας, ώστε να παρέχουμ εστους εργαζομένους και τον οργανισμό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 
Για την Επιτροπή
 
Η  Πρόεδρος                                                                    Ο Γραμματέας
 
Βασιλική Παπαρούνα                                                  Κωνσταντίνος Τζελάλης
Τηλ.6945048290                                                               Τηλ. 6979036831