Κινητοποιήσεις και καταγγελία Συλλόγου Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής για τη λειτουργία των Καταστημάτων Συναλλαγής