Επιστολή της Π.Ο.Σ.Τ. στη Διοίκηση ΕΛΤΑ για την προκήρυξη στελέχωσης Διευθύνσεων


Αθήνα, 12/10/2021

Aρ. Πρωτ.: 196

Προς: 

Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού

κ. Ησαΐα Τσιτόγλου


 Κύριε Γενικέ,

Η προκήρυξη για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης και οι συνεχείς τροποποιήσεις της δεν περιποιούν τιμή για τους συντάκτες τους και την εταιρεία. Δείχνουν προχειρότητα, άγνοια και επιδίωξη εύνοιας συγκεκριμένων προσώπων, διακινδυνεύοντας την ομαλή και γρήγορη διεξαγωγή της.

Το σύστημα στελέχωσης και ο πίνακας μοριοδότησης που συμφωνήσαμε προσφάτως συγκροτούν μια ολοκληρωμένη και μη αμφισβητήσιμη διαδικασία αντικειμενικής αξιολόγησης και επιλογής για το σύνολο του διοικητικού προσωπικού, χωρίς αποκλεισμούς και κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις. Οι αυθαίρετες ερμηνείες και αποκλείσεις που παρατηρούμε στην Προκήρυξη δε μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Σας καλούμε να εφαρμόσετε πλήρως το περιεχόμενο του Κανονισμού Εργασίας που θα επιτρέψει μια ανοιχτή και διάφανη διαδικασία. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο ή συνεργασία, προκειμένου να μην υπάρξουν αδικίες και εμπλοκές. Σε διαφορετική περίπτωση θα προασπίσουμε τα συμφέροντα των συναδέλφων, αναδεικνύοντας με κάθε μέσο τα σοβαρά ζητήματα της προκήρυξης και επιδιώκοντας τη συμμόρφωσή σας με τη νομιμότητα.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ.


       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

                             

    ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ                                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.       Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ, κ. Κωνσταντόπουλο Γεώργιο