ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ένα χρόνο πριν το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΠΟΣΤ, τον Νοέμβριο του 2011, τα 41 από τα 55 σωματεία-μέλη μας, έχουν προχωρήσει στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του Δ.Σ και των συνέδρων της ΠΟΣΤ.

Σήμερα ο αριθμός των ελεγμένων συνέδρων έχει μειωθεί σημαντικά, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων στoν Οργανισμό.
 
Έτσι, στο προηγούμενο συνέδριο τα 41 σωματεία είχαν εκλέξει 171 σύνεδρους, ενώ σήμερα με την μείωση του προσωπικού, ο αριθμός των εκλεγμένων ανέρχεται στους 151, δηλαδή 20 λιγότερους.
 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, η δύναμη των παρατάξεων καταγράφεται ως εξής:
 

 
2008
2011
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΑΣΚΕ
94
99
+5
ΔΑΚΕ
39
26
-13
ΔΑΚΕ ΕΝΟΤΗΤΑ
16
11
-5
ΠΑΚ
18
12
-6
ΔΗΜ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
4
3
-1
ΣΥΝΟΛΟ
171
151
 

 
Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα, το ποσοστό για κάθε παράταξη είναι:
Πρώτη η ΠΑΣΚΕ με ποσοστό που ανέρχεται στο 66% περίπου, παρουσιάζοντας μια άνοδο της τάξης του 7% από το προηγούμενο συνέδριο. Ακολουθεί η ΔΑΚΕ με 17%, το ΠΑΚ με 8%, η ΔΑΚΕ ΕΝΟΤΗΤΑ με 7% και η ΔΗΜ.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με ποσοστό 2%.
 
Από τα 55 σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της ΠΟΣΤ, η ΠΑΣΚΕ έχει την Διοίκηση – αυτόνομα - στα 44, τα 4 έχουν διαπαραταξιακή διοίκηση και τα υπόλοιπα 7 σωματεία διοικούνται από όλες τις άλλες παρατάξεις.

Τα μέχρι σήμερα στοιχεία καταγράφουν την βούληση της πλειοψηφίας των συναδέλφων. Αυτή θα πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους μας και χωρίς την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων ή παραπλανητικών σχολίων, περί τάχα αλλαγής του συνδικαλιστικού τοπίου στα ΕΛΤΑ.
 
Η ευθύνη της ηγεσίας του σ.κ. είναι να οδηγήσει την επιχείρηση προς την σωστή κατεύθυνση, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων της. Ποτέ δεν επαναπαυτήκαμε στα αποτελέσματα, όπως αυτά εκφράστηκαν από το εκλογικό σώμα, πάντα βρισκόμαστε στις επάλξεις του αγώνα και αυτό οι συνάδελφοι μας το αναγνωρίζουν και το επιβραβεύουν.