ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΤ

Φωτογραφικό Υλικό