ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

       

                 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 Πότε μπορώ να τα αναγνωρίσω, πόσα μπορώ, πόσο κοστίζουν.

Τα πλασματικά χρόνια που ισχύουν από 1/1/2011 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, αφορούν ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ’ αποκλειστικότητα από 1/1/2011 και εφεξής και

β) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.

 

Την αναγνώριση των νέων πλασματικών χρόνων μπορείτε να την κάνετε οποτεδήποτε, είτε τώρα, είτε με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης που σημαίνει ότι δεν υπάρχει προθεσμία παρά καταληκτική ημερομηνία, το αργότερο δηλ. τότε που υποβάλλετε την αίτηση συνταξιοδότησης.

Έχετε δε τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε  τόσα χρόνια, όσα απαιτούνται για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το ανάλογο έτος που επιθυμείτε και εφόσον βέβαια υπάρχουν κάποιες από τις κατηγορίες αυτές των πλασματικών ετών.

Δηλαδή εάν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορείτε να εξαγοράσετε μέχρι 4 πλασματικά χρόνια.

Εάν θεμελιώνετε το 2012 μέχρι 5 χρόνια.

Εάν θεμελιώνετε το 2013 μέχρι 6 χρόνια.

Εάν θεμελιώνετε το 2014 μέχρι 7 χρόνια.

Οι παλαιοί χρόνοι του ν.2084 εφαρμόζονται μέχρι 31/12/2010 και αφορούν όλους όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2010 ανεξάρτητα αν άσκησαν το δικαίωμα αυτό ή θα το κάνουν μέχρι 31/12/2013 όπως προβλέπεται για τους χρόνους αυτούς και περιγράφουμε σε ειδικό θέμα.

Οι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι 31/12/2013 για να θεμελιωθεί δικαίωμα με το καθεστώς που ισχύει μέχρι 31/12/2010 είναι:

Ο στρατός, γονική άδεια ανατροφής παιδιών, επιδοτούμενη ασθένεια μέχρι 200 ημέρες και επιδοτούμενη ανεργία μέχρι 200 ημέρες την τελευταία 10ετία, εκπαιδευτική άδεια μέχρι 2 έτη, καθώς και οι χρόνοι των παιδιών που γεννήθηκαν ή υιοθετήθηκαν μετά την 1/1/ 2000 και με τις προϋποθέσεις του ν.3655/2008 για ένα από τους δύο γονείς.

Οι πλασματικοί χρόνοι είναι με εξαγορά ή χωρίς εξαγορά ανάλογα την κατηγορία τους.

Όλοι οι πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Όσοι χρόνοι αναγνωρίζονται με εξαγορά μετράνε και για προσαύξηση της σύνταξης.

Αυτοί που είναι χωρίς πληρωμή (εξαγορά) μετράνε μόνο για θεμελίωση κατά κανόνα.

Εάν πληρωθούν εφάπαξ  εντός 3 μηνών από την ειδοποίηση από τον φορέα, υπάρχει έκπτωση 15% στο συνολικό ποσό πληρωμής.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει και σε δόσεις, τόσες, όσες είναι και οι μήνες αναγνώρισης και να παρακρατείται από τη σύνταξη εάν κάποιος συνταξιοδοτείται.

Ποιοι είναι οι νέοι χρόνοι και πως αναγνωρίζονται:

Α).      ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ

         ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

1. χρόνος σπουδών, όλος ο χρόνος αναγνωρισμένων σχολών με βεβαίωση και πτυχίο   από την ανάλογη σχολή και εφόσον δεν υπάρχει ασφάλιση την ίδια περίοδο.

2. χρόνος μαθητείας (STAGE), μέχρι  1 έτος.

3. χρόνος ανατροφής παιδιών.

4. χρόνος παιδιών  (1 έτος για το 1ο, 2 έτη για το 2ο, άλλα 2 έτη και μέχρι το 3ο παιδί).

5. κενά ασφάλισης μετά την πρώτη ασφάλιση και για κάθε κενό πάνω από 25 ημέρες.

 

Το κόστος εξαγοράς για τους παραπάνω χρόνους υπολογίζετε στο 25πλάσιο του Ημερομίσθιου Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) του προηγούμενου έτους και με ποσοστό 20%, όπως:

 Το Η.Α.Ε. το 2012 ήταν 26,12€ άρα για κάθε έτος για τους παραπάνω χρόνους πληρώνετε.

26,12 Χ 25= 653 Χ 20% = 130,6€ το μήνα ή 1567,2€ το χρόνο για την κύρια σύνταξη.

Για την επικουρική πληρώνετε 6% επί πλέον,  39,18 το μήνα δηλ. περίπου 470€/έτος.

Με εξαγορά επίσης είναι και οι παρακάτω χρόνοι αλλά με άλλο κόστος:

6. Ο στρατός για τους μισθωτούς στο ταμείο μας (για θεμελίωση μετά τα 58), είναι με πληρωμή 20% επί του τελευταίου τακτικού μισθού με πλαφόν τα 2.433€ μέχρι 450€ περίπου το πολύ το μήνα, 5.400/έτος για την κύρια σύνταξη και 140€/μήνα ή 1.680€ περίπου το χρόνο για την επικουρική.

Τα ποσά ποικίλουν πλέον γιατί οι μισθοί έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις μετά το 2010.

Στο ποσό δεν έχει υπολογιστεί η μείωση του 30% για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά το 2011 έως το 2014 ή 50% μείωση μετά το 2014.

7. εκπαιδευτική άδεια μέχρι 2 έτη με πληρωμή 20% επί του τελευταίου συντάξιμου μισθού.

8. χρόνος απεργίας με πληρωμή ολόκληρης της εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη, 35% για τους παλαιούς και 20% για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους που υπολογίζετε στον τελευταίο προ του μήνα αποχώρησης μισθό.

            ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ

                          ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΟΝΟ

1. επιδοτούμενη ανεργία μέχρι 300 ημέρες.

2. επιδοτούμενη ασθένεια μέχρι 300 ημέρες.

3. χρόνος κύησης και λοχείας μέχρι 119 ημέρες εφόσον είναι χωρίς ασφάλιση.

Με την συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωση που παρέχουμε, οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν τι πρέπει και μπορούν να κάνουν τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για το κόστος της εξαγοράς ώστε να επιλέξουν πρώτα τους  <δωρεάν> χρόνους και μετά τους πιο φτηνούς χρόνους σε κόστος.

 Σε κάθε περίπτωση όμως η αναγνώριση πλασματικών χρόνων δίνει τη   δυνατότητα στους ασφαλισμένους να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις από αυτές που ισχύουν μετά το 2013 όπου αλλάζουν τα όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης αλλά και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης σταδιακά μέχρι το 2014 και ιδιαίτερα μετά το 2015.

Τα ταμεία έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται όπου πρέπει να απευθύνεστε, είτε στα τοπικά καταστήματα του ΙΚΑ στο τόπο διαμονή σας, είτε στο ΤΑΠ-ΟΤΕ (Μαρούσι).

ΠΑΝΤΟΤΕ όμως και για κάθε θέμα θα διασταυρώνετε με το ταμείο τόσο τα στοιχεία που δίνετε όσο και τις ισχύουσες διατάξεις την περίοδο που θέλετε να αποχωρήσετε ή να αναγνωρίσετε πλασματικούς χρόνους γιατί είναι πιθανόν οι εγκύκλιοι και τυχόν αλλαγές να έχουν διαφοροποιήσει κάτι.

Το τμήμα ασφαλιστικού της Γραμματείας της Π.Ο.Σ.Τ. έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και είναι στη διάθεσή σας.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.