ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ- ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ:ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16.11.2012

 
Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2012, εκδόθηκε Δελτίο Τύπου από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με το οποίο διευκρινίζονται κάποια θέματα και προαναγγέλεται η έκδοση εγκυκλίων στο άμεσο μέλλον, που θα ξεκαθαρίζουν όσα ζητήματα έχουν ήδη προκύψει, από το νέο νόμο 4093/2012, σχετικά με τη θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2012.
 
Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων με καταληκτική ημερομηνία τις 31.12.2012, προκειμένου να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
 
Το δελτίο τύπου έχει ως ακολούθως:
 
 
Δελτίο Τύπου

 
 
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει ότι για τις νέες διατάξεις περί συνταξιοδότησης που προβλέπει ο ν. 4093/2012 θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των ερμηνευτικών εγκυκλίων.

Επισημαίνεται όμως ότι όσον αφορά το θέμα της κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δεν απαιτείται καμία εκ των προτέρων ενέργεια των ασφαλισμένων (π.χ. κατάθεση αίτησης) γιατί το στοιχείο της κατοχύρωσης ελέγχεται από τις υπηρεσίες συντάξεων κατά το χρόνο που εξετάζεται το αίτημα συνταξιοδότησης.

Επίσης, δεν απαιτείται να γίνει εντός του 2012 η κατάθεση αίτησης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων προκειμένου να κατοχυρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του έτους αυτού ή προγενέστερου έτους.

Για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, η προβλεπόμενη σχετική αίτηση μπορεί να κατατεθεί οποτεδήποτε πριν την αίτηση για συνταξιοδότηση ή και ταυτόχρονα με αυτήν.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ