ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φωτογραφικό Υλικό