ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ-ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

                                    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Ποιά ποσά υπολογίζονται στη σύνταξη:

Όλα τα ποσά των τακτικών αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές υπολογίζονται στις (Σ.Α.) Συντάξιμες Αποδοχές ως εξής:   

 

             Μισθολογικό Κλιμάκιο (Βασική Σύνταξη)…………..

             Χρονοεπίδομα                                                …………..

             Επίδομα Πτυχίου                                           …………..

             Επίδομα Εξομάλυνσης ή (εκμ/σης)              …………..

Σύνολο:                        …………..                                                   

 Μειώσεις μισθών 2010, 2011…                     …………..                                                 

             Συντάξιμες Αποδοχές Μήνα Εξόδου

             για Υπολογισμό.(Σ.Α.) (80%)   Σύνολο        ..………....

 

             Το τελικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης είναι το άθροισμα  δύο μερών:

 Το (Α) μέρος υπολογίζεται στο 80% των Συντάξιμων Αποδοχών (Σ.Α.) που είναι η βάση υπολογισμού  για τα έτη μέχρι το 2007 (τελευταίος μισθός Χ έτη ασφάλισης μέχρι το 2007/35 Χ 80% ).
Β μέρος:  Μέσος Όρος των Αποδοχών (Μ.Ο.Α.) τελευταίας 5ετίας Χ έτη ασφάλισης από το 2008 και μετά Χ ποσοστό που ισχύει  στο έτος αποχώρησης.  Δηλ.
     

             Α ποσό)  ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2007

  Το ποσό εξαρτάται από την περίοδο ασφάλισης και τα έτη ασφάλισης

γιατί ο τρόπος υπολογισμού είναι διαφορετικός για τους πριν ή μετά το 1983.

             Β ποσό).  ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2008

 Μέσος Όρος Συντάξιμων Αποδοχών των 5 τελευταίων πριν την αποχώρηση ετών  Χ τα έτη ασφάλισης ( μαζί με πλασματικά) /35 Χ το % (ποσοστό) του έτους αποχώρησης ( 2012 75%)= Β (ποσό).   

             Α ποσό + Β ποσό = Συνολικό ποσό σύνταξης στο οποίο μετά προστίθεται το οικογενειακό επίδομα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όσοι ασφαλισμένοι πριν το 1983, μέχρι 31/12/2007, έχουν συμπληρώσει 30 έτη ασφάλισης, παίρνουν το 80% του Α ποσού και δεν παίρνουν αναλογία από το Β ποσό γιατί εξαντλούν το ανώτερο ποσοστό του 80% που μπορούν να πάρουν για την κύρια σύνταξη.

Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης συνδέεται με την περίοδο ασφάλισης και είναι διαφορετικός ανάμεσα στους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1982 και αυτούς που ασφαλίστηκαν την περίοδο από 1/1/1983 μετά.

Για τους πριν το 1983 έστω με 1 ημέρα ασφάλισης ως εξής:

Για τα 15 πρώτα χρόνια  το 50% των Συντάξιμων Αποδοχών.

Για τα επόμενα έτη ασφάλισης 2% για κάθε έτος και φτάνει μέχρι το 30% το ανώτερο (2%Χ15 έτη=30%) + 50% από την 15ετία, σύνολο έως 80%.
Ο τρόπος αυτός σταμάτησε να ισχύει από 1/1/2013

Το ποσοστό του 80% υπολογίζεται για τα έτη μέχρι 31/12/2007.

Μετά το 2007, το ποσοστό μειώνεται κατά  1% για κάθε έτος μέχρι να φθάσει στο 70% το 2017 και ο υπολογισμός γίνεται στο Μέσο Όρο των Αποδοχών των τελευταίων 5 ετών πριν από το έτος αποχώρησης. (π.χ. το 2012: Μ.Ο.Α. Χ 5 έτη / 35 Χ 75% )=Β ποσό. 

Υπολογίζονται δε τόσα έτη σε 35α μετά το 2007 όσα απαιτούνται για να συμπληρωθεί το συνολικό ποσοστό του 80%.

Για να πάρει κάποιος ποσοστό πέραν του 80%, πρέπει να παραμείνει στην εργασία του μετά τα 35 έτη ασφάλισης, με προσαύξηση 2,5% για κάθε έτος μέχρι τα 37 έτη και με 3,5% για κάθε έτος μέχρι τα 40 έτη ασφάλισης.    

Για τους ασφαλισμένους μετά το 1983 ακολουθείται η ίδια διαδικασία αλλά τα έτη ασφάλισης και για τις δύο περιόδους υπολογίζονται σε 35α με αποτέλεσμα να παίρνουν συνολικά μικρότερο ποσό σύνταξης για τα ίδια έτη ασφάλισης με τους πριν το 1983.  

       ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Με την παρ. 8 του άρθρου 63 του ν.3996/2011, προσδιορίζεται η αληθής έννοια της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν.3986/2011, με την οποία επανακαθορίζονται τα ανώτατα ποσά συντάξεων γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει 35 έτη ασφάλισης.

Ο νόμος επικαλείται την δυσμενή οικονομική συγκυρία και αναφέρει με την 1068/14/7/2011 εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου, ότι το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων από 1/7/2011 και των οικογενειακών επιδομάτων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Το πλαφόν λοιπόν σήμερα είναι 2.773,40€.

Κάθε ποσό πάνω από το πλαφόν αυτό θα περικόπτεται και στη συνέχεια θα εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις των άλλων μειώσεων.

Διευκρινίζουμε δε πως το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συντάξιμων αποδοχών και σε αυτό το ποσό προστίθενται τα οικογενειακά επιδόματα. Για δε το κατώτατο όριο μισθών και συντάξεων δεν υπάρχει πάτος στο βαρέλι.

Και τούτο γιατί τόσο για τις αναπροσαρμογές όσο και τα όρια ηλικίας όλα εξαρτώνται από τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, το ΑΕΠ και το προσδόκιμο ζωής.

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι τόσο η νέα αυτή διάταξη αλλά και η παρ.8 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 καθώς και ο περιορισμός του β εδαφίου της παρ. 7 του ιδίου άρθρου, εφαρμόζονται σε όλους όσους λαμβάνουν ή θα λάβουν σύνταξη από 1/7/2011 και μετά.

 

        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατατίθενται στον ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 16 Αθήνα Τ.Κ. 10432 Τηλ. 210 8110100-8110007.

Γίνεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από εξουσιοδοτημένο άλλο άτομο, και με συστημένη επιστολή curier EΛ-TA.   

Τα δικαιολογητικά για την κύρια σύνταξη όσο και την επικουρική κατατίθενται ταυτόχρονα στους αντίστοιχους φορείς άσχετα εάν η έκδοση της επικουρικής καθυστερεί και ακολουθεί μετά την απόφαση για την κύρια σύνταξη.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

                                                                                                                                   

  1.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ

       ΕΡΓΟΔΟΤΗ

  2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Δήμος).

  3.  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ (Δήμος).

  4.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ

       ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (μετά την ημερομηνία απόλυσης).

  5.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

  6.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

       ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

  7.  ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ:

    - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

    - Εάν σπουδάζουν: βεβαίωση σπουδών με ακριβή ημερομηνία εγγραφής και

      αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο.

  8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΟΤΙ:

      Δεν συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, δεν εργάζεται και αν

      αυτό συμβεί στο μέλλον θα ενημερώσει το ταμείο.

10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ  Α.Μ.Κ.Α. (αριθμός).

11. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

      ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ (ΙΒΑΝ).

12. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΙΚΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΣΗΜΩΝ

      ΑΠΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ, ΕΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΕ

      ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ

      ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΟΡΕΑ (όταν πρόκειται για μετάταξη).

15. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (μπλέ βιβλιάριο).

16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (εάν το επιθυμεί)

      και διευκρίνιση αν πρόκειται για κανονική σύνταξη, αναπηρίας κ.λ.π.

Το έντυπο για την αίτηση συνταξιοδότησης μπορείτε να τα βρείτε και από την ηλεκρονική διεύθυνση του ΙΚΑ. 

                   ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά για την επικουρική κατατίθενται από τον ασφαλισμένο στο ταμείο μας Αθηνάς 45 Αθήνα  Τ.Κ.10551 (τηλ.210-3229663) αμέσως μετά την απόφαση απόλυσης όπως γίνεται και για την κύρια σύνταξη και είναι τα εξής:

-          Φωτοτυπία της ταυτότητας του ασφαλισμένου.

-          Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου από το πρωτοδικείο ( με ημερομηνία έκδοσης μετά την απόφαση απόλυσης).

-          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από το Δήμο).

Για να δικαιούται κάποιος επικουρική σύνταξη πρέπει να έχει τις ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται και για την κύρια σύνταξη για τα έτη ασφάλισης αλλά και το όριο ηλικίας.

Εάν δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να τον εξαγοράσει για να πάρει σύνταξη αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης για την κύρια σύνταξη, ειδάλλως η σύνταξη θα καταβληθεί  στο προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Το ποσό της εξαγοράς που ανέρχεται σε 6% των εισφορών ( εργοδότη και εργαζόμενου) ανά μήνα (165€ περίπου), πληρώνεται από τον ασφαλισμένο στο ταμείο εντός τριμήνου από την απόφαση έκδοσης της κύριας σύνταξης αφού στο μεταξύ έχει κοινοποιηθεί από το ΙΚΑ ή από τον ασφαλισμένο στο ΤΕΑΠ-ΕΛ-ΤΑ (πρώην ΕΛΕΑ).

Τό έντυπο, αίτηση πρός το τεμείο μπορείτε να το βρείτε και να το εκτυπώσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΚΑ ανάλογα με ποιά διάταξη συνταξιοδοτείστε.

π,χ, αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.


                                     ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Μετά την ένταξη από το 2008 του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στο ΙΚΑ πριν την ασφάλιση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, θεωρείται ενιαίος ως προς την θεμελίωση, κατοχύρωση και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Εάν υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε άλλους κύριους ασφαλιστικούς φορείς, (π.χ.ΟΑΕΕ),  ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται βέβαια ως προς την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τη λήψη σύνταξης από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του, μόνο για το χρόνο που αφορά το ΙΚΑ ως προς το ποσό της σύνταξης.

Την αναλογία των άλλων φορέων θα την πάρει ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις τους και στο όριο ηλικίας του κάθε φορέα.

Τυχόν διπλή ασφάλιση στον ίδιο φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα, δεν συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και οι επί πλέον εισφορές μένου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ  (Γ.Κ.Π ΕΛ-ΤΑ)

 

Άρθρο 10 παρ.20 ν.3863/2010

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους, μετά από αίτησή τους που γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τον εργοδότη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη διατάξεων σε κανονισμούς εργασίας που προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική απόλυση με τη συμπλήρωση είτε του οριζόμενου σε αυτές χρόνου υπηρεσίας και ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, είτε του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. ( π.χ.Γ.Κ.Π. ΕΛ-ΤΑ στα 57, 58 ή 62).

Άρα αν κάποιος δεν έχει κατοχυρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και του κοινοποιηθεί ανάλογο έγγραφο από τον ΕΛ-ΤΑ, δεν πρέπει να αποχωρήσει γιατί δεν παίρνει άμεσα σύνταξη και πρέπει να κάνει αίτηση παραμονής μέχρι την συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση.

Η παραμονή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών εκτός και εάν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη οπότε παραμένει μέχρι την συμπλήρωση των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Μπορεί ασφαλώς να αποχωρήσει αλλά η σύνταξη θα καταβληθεί από το ταμείο στο προβλεπόμενο όριο ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Η διάταξη της υποχρεωτικής καταβολής της σύνταξης από τους φορείς με την υποχρεωτική απόλυση από την υπηρεσία καταργήθηκε μετά το 2008 ν.3655 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σύμφωνα με το Γ.Κ.Π. ΕΛ-ΤΑ ( Ε.Σ.Σ.Ε 2002 όρος ΙΑ2) η παραίτηση από τον ΕΛ-ΤΑ αποτελεί δικαίωμα του προσωπικού και ασκείται από τον ίδιο με έγγραφη δήλωσή του χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν προϋποθέσεις και αιρέσεις ή προθεσμίες που μπορεί κάποιος να γράψει στη δήλωση αυτή.

Η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται με την αποδοχή της αίτησης παραίτησης από τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΕΛ-ΤΑ ή εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπηρεσιακό στέλεχος μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την υποβολή της ή από την άπρακτη παρέλευσή της προθεσμίας για αποδοχή εκτός και εάν στο διάστημα αυτό εκκρεμεί ή άρχισε πειθαρχική δίωξη ή ποινική δίκη σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος  για συγκεκριμένα αδικήματα.

Η παραίτηση μπορεί να ανακληθεί εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της, αν στο μεταξύ δεν έγινε αποδεκτή.

Σε περίπτωση λάθους και μη κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά από ανάλογη βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ο ασφαλισμένος μπορεί να επανέλθει  με αίτησή του στην υπηρεσία που γίνει αποδεκτή από τον εργοδότη με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ-ΤΑ και μέχρι τη συμπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων.

Πάντως ο εργαζόμενος από την επόμενη ημέρα υποβολής της αίτησης παραίτησης αποχωρεί από την εργασία του και θεωρείται απολυμένος εκτός ειδικών συνθηκών ή των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω και με την υποχρέωσή του να έχει εξαντλήσει τις κανονικές άδειες προηγούμενων ετών.  

Μέσα σε ένα μήνα περίπου παίρνει το 80% σχεδόν της προβλεπόμενης αποζημίωσης λόγω απόλυσης  και στο επόμενο 3μηνο γίνεται η τελική εκκαθάριση καθώς και η απόδοση του δικαιούμενου ποσού από το Τ.Ε.Α.

To ποσό της αποζημίωσης είναι αφορολόγητο μέχρι του ποσού των 60.000€.