MΕΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

                                                                      ΕΠΕΙΓΟΝ

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Tαχ. Δ/νση     : Σταδίου 29                                                         
Ταχ. Κωδικας: 10110
Fax                 : 2103368148
Τηλέφωνα     : 2103368156 - 7
                          2103368150 - 2
E-mail            : proasf@ggka.gr
                                      Αθήνα,  23  Μαρτίου 2012
                  Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.5553/198      
   Προς: Όπως ο Πίνακας διανομής
       ΘΕΜΑ:  Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 6 του ν. 4051/2012, σχετικά με την μείωση
των επικουρικών συντάξεων.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 40/29.2.2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4051/2012
«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του 
Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012», στο άρθρο 6 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις 
που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μείωση, από 1
ης
Ιανουαρίου 2012, του ποσού των συντάξεων
που καταβάλλονται από συγκεκριμένους φορείς επικουρικής ασφάλισης,  αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή των επιμέρους ρυθμίσεων του άρθρου 6 που αφορούν
τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
                                                           Α. Μείωση επικουρικών συντάξεων
Παράγραφος  2  
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ποσοστιαία μείωση, από 1-1-2012, στα 
ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από:
   α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), 
   β) τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), 
γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού   
      «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», 
ΑΔΑ: Β44ΧΛ-Θ3Υ2
δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), 
ε) τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων 
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και 
     στ) τoν Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Συγκεκριμένα,  οι καταβαλλόμενες από τους ανωτέρω φορείς επικουρικής ασφάλισης 
μηνιαίες επικουρικές συντάξεις μειώνονται από 1.1.2012, ως εξής:
 Οι συντάξεις έως 250 ευρώ,  κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της 
σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.
 Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. 
Το ποσό της  μηνιαίας  σύνταξης μετά την μείωση  αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του 
ποσού των 225 ευρώ.
 Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το 
ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού 
των 255 ευρώ.
        Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ποσό της  καταβλητέας την 1.1.2012
επικουρικής  σύνταξης. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη  το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης που 
εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής 
Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και τις μειώσεις των παρ. 3 
και 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπου αυτές προβλέπονται.
Β. Μείωση συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ
Παράγραφος  1 (Μείωση ποσού κύριας σύνταξης)
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι, από 
1.1.2012, στο 50%  του συνολικού ποσού  της  μηνιαίας  κύριας και επικουρικής σύνταξης που 
χορηγείται από το  ΕΤΑΤ και το  ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, 
επέρχεται μείωση κατά 12% στο τμήμα του ανωτέρω ποσού (50% της συνολικής σύνταξης) που 
υπερβαίνει τα 1300 ευρώ.
Για την ανωτέρω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας 
σύνταξης. Η μείωση δηλαδή  υπολογίζεται επί του  ακαθάριστου ποσού της κύριας σύνταξης 
(50% της συνολικής) που εναπομένει μετά την  τυχόν  παρακράτηση της Εισφοράς 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του  άρθρου 38 του ν.  3863/2010 (Α΄ 115), όπως  αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
και τις μειώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011.
ΑΔΑ: Β44ΧΛ-Θ3Υ3
Επισημαίνεται ότι, το ακαθάριστο ποσό  που αντιστοιχεί στην κύρια σύνταξη (50% της 
συνολικής), μετά και την μείωση της παραγράφου αυτής, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 
1300 ευρώ.
Παράγραφος 2 (Μείωση ποσού επικουρικής σύνταξης)
Το υπόλοιπο 50% του συνολικού μηνιαίου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης   που 
καταβάλλεται στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑΜ και 
αντιστοιχεί στην επικουρική τους σύνταξη, υπόκειται στις ποσοστιαίες μειώσεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 του ν. 4051/2012, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η μείωση αυτή διενεργείται στο ποσό  της  καταβλητέας την 31.1.2012  επικουρικής 
σύνταξης, στο ακαθάριστο δηλαδή ποσό του 50% της συνολικής (κύριας και επικουρικής) 
σύνταξης που εναπομένει μετά την τυχόν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων 
Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 και τη μείωση της           
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011.
Γ. Εξαιρέσεις προσώπων & έναρξη παρακράτησης μειώσεων
Παράγραφος 3
Στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας για τις πλέον ευπαθείς κατηγορίες συνταξιούχων, με 
την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι από τις νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, 
εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 
παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).
Ειδικότερα, από τις μειώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 εξαιρούνται:
 οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το 
επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του              
ν. 2084/1992,
 τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές 
οικογένειες αυτών, 
 οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της 
παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.2227/1994, δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, οι 
μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση 
ΑΔΑ: Β44ΧΛ-Θ3Υ4
τον ν. 612/1977, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και πάσχουν
από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι 
γονείς, αδέρφια και σύζυγοι αναπήρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους 
δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές 
αναπηρίες,
 οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να 
συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004, αλλά 
συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, 
των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν. 612/1977 και 
στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και 
ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότηση τους.
Παράγραφοι  4 και 5
Οι κατά τα ανωτέρω μειώσεις των συντάξεων αρχίζουν μεν την 1.1.2012, αλλά,
σύμφωνα με την παράγραφο 4, η παρακράτηση των ποσών που αντιστοιχούν στις μειώσεις 
αυτές αρχίζει με την καταβολή της σύνταξης του μηνός Μαΐου 2012. Το ποσό που αντιστοιχεί 
στις μειώσεις των συντάξεων μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2012 θα πρέπει να 
παρακρατηθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Μαΐου 
2012.
Τα ποσά που προκύπτουν από τις μειώσεις των συντάξεων του άρθρου αυτού αποτελούν 
έσοδα του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.
Δ.  Επισημάνσεις
      1) Σε περίπτωση  καταβολής από τους αναφερόμενους στην παρ. 2 του άρθρου 6 φορείς 
επικουρικής ασφάλισης στο ίδιο πρόσωπο  περισσότερων από μίας συντάξεων,  οι μειώσεις του 
άρθρου αυτού υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά.
     2) Στις περιπτώσεις συντάξεων λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, για 
τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που υπόκειται σε μείωση λαμβάνεται υπόψη το 
συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το ποσό της μείωσης επιμερίζεται κατά τα 
ποσοστά των δικαιοδόχων.      
3) Σε ό,τι αφορά ειδικά τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑΜ και του 
ΕΤΑΤ, τονίζεται ότι, μετά την συνταξιοδότησή τους από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους και την 
αφαίρεση του ποσού  της κύριας σύνταξης, το  ακαθάριστο  ποσό επικουρικής σύνταξης που θα 
χορηγείται από το ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ θα υπόκειται πλέον  στην  παρακράτηση  της  Ειδικής 
ΑΔΑ: Β44ΧΛ-Θ3Υ5
Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, την μείωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του   
ν. 4024/2011 και την μείωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012.
   4) Για την μείωση των επικουρικών συντάξεων, βάσει  των διατάξεων  του άρθρου 2 του                          
ν.4024/2011, μπορείτε να ανατρέξετε στις υπ’ αριθμ. Φ80020/οικ.26235/801/7.11.2011 και 
Φ80020/οικ.26448/808/7.11.2011 εγκυκλίους του Υπουργείου μας, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr, με ΑΔΑ: 45ΒΧΛ – 1Τ5 και 45ΒΧΛ – Γ0Ξ, αντιστοίχως.   
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και  τις άμεσες 
ενέργειες αρμοδιότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας ΚΑ
4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Οικ. Υπηρεσιών
5. Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελή Τμήματα της ΓΓΚΑ 
6. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
    Τμήματα Α΄ & Β΄  (3 αντίγραφα)
         Ο Υπουργός
             Γεώργιος Κουτρουμάνη