ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ……..
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΛΤΑ
Β) ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Γ) ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ε) ΠΟΣΤ
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
ΟΝΟΜΑ
 
ΕΠΩΝΥΜΟ
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
 
Α.Μ.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
 
Με πλήρη γνώση των υπηρεσιακών μας καθηκόντων και με κάθε επιφύλαξη, παραλαμβάνω την απόφαση σας για εκτέλεση των νέων τομέων Διανομής γνωρίζοντας ότι:
 
Α) Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, εντός του ωραρίου, για να ανταποκριθώ στην εξυπηρέτηση του όγκου δουλειάς και των πελατών μας.
 
Β) Δηλώνω ότι, σε περίπτωση που παραμείνει όγκος ανεπίδοτης αλληλογραφίας, λόγω του νέου σχεδιασμού σας, ουδεμία ευθύνη φέρω για τα αποτελέσματα.
 
Γ) Αν μου ασκηθεί ψυχολογική, σωματική ή οποιαδήποτε άλλη βία, από όπου και αν προκύψει εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας ανταπόκρισης στην εκτέλεση του έργου, θα έχετε την απόλυτη ευθύνη για τις εις βάρος μου συνέπειες ( τόσο στη ψυχική, όσο και στην σωματική μου ακεραιότητα ) και θα διεκδικήσω με κάθε νόμιμο τρόπο την υλική και ηθική αποζημίωση μου στο ακέραιο, από κάθε υπεύθυνο που συνέβαλε με αποφάσεις, πράξεις, ή παραλείψεις του στην πρόκληση της βλάβης.
 
 
                                                                                                                                                                …………… ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
 
                                                                                                                                                                               Ο/Η ΔΗΛΩΝ -ΟΥΣΑ