ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Σ.Σ.Ε.

Αθήνα, 5/8/2020
Αρ.Πρωτ.: 106
 
ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ.
 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων ενόψει των διαπραγματεύσεων για τη νέα Σ.Σ.Ε.
 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Στις 31 Αυγούστου 2020 ορίστηκε η έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 
Με αφετηρία τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που είναι σε ισχύ, την αναγκαιότητα να καθορίσουμε το νέο πλαίσιο, στο οποίο ο ΕΛΤΑ θα δραστηριοποιηθεί τα επόμενα κρίσιμα χρόνια, που οι προκλήσεις θα είναι πολλές και τις αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου, διαμορφώσαμε το γενικό πλαίσιο των θέσεών μας.
 
Θα θέλαμε από την πλευρά σας να μας στείλετε μέχρι τέλος Αυγούστου 2020, τυχόν προτάσεις που αφορούν σε επιμέρους αλλά και γενικότερα ζητήματα.
 
Θα είμαστε σε συνεχή επαφή και ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας των διαπραγματεύσεων.
 
 
 
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΤ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                         ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ