ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019  και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Ομοσπονδίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:
 
-          Ενημέρωση – Εξελίξεις
-          Πορεία ΕΛΤΑ
-          Λοιπά θέματα
-          Αποφάσεις
 
Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.