ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ - ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

Σε τρεις πυλώνες θα στηρίζεται το νέο σύστημα 

Τι θα προβλέπεται για την ιδιωτική ασφάλιση 

Έως το τέλος του χρόνου το νομοσχέδιο θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση

Σε δύο μήνες έως τις 4 Οκτωβρίου η νεοσυσταθείσα ομάδα εργασίας θα πρέπει να έχει παραδώσει στον αρμόδιο υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη τις προτάσεις της για τη δομική αλλαγή της επικουρικής ασφάλισης.

Πρόεδρος της ομάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ορίστηκε η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου, η οποία, βάσει της απόφασης, δύναται να καλεί να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας εκπρόσωποι φορέων, εμπειρογνώμονες ή πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις στα θέματα που άπτονται του έργου της ομάδας, εφόσον αυτό κρίνεται χρήσιμο ή και αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, ενώ τα μέλη της δε θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση.


 
Το νέο μοντέλο λειτουργίας του δημόσιου επικουρικού που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας θα έχει κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα με εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα και θα αφορά μόνο τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1/1/2021.

Στόχος είναι το ύψος της σύνταξης να καθορίζεται όχι μόνο από τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές αλλά και από την απόδοση του χαρτοφυλακίου του ασφαλισμένου.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι το σχέδιο νόμου με τις αλλαγές θα κατατεθεί στη Βουλή το Δεκέμβριο ώστε η εφαρμογή του να αρχίσει τους πρώτους μήνες του 2021.


Το σύστημα των τριών πυλώνων και η ιδιωτική ασφάλιση 

Το νέο ασφαλιστικό θα βασίζεται σε σύστημα «τριών πυλώνων».

Ο πρώτος είναι υποχρεωτικός, αναδιανεμητικός, δημόσιος ( ΕΦΚΑ).

Ο δεύτερος, υποχρεωτικός, κεφαλαιοποιητικός, δημόσιος ( ΕΤΕΑΕΠ) ή Επαγγελματικά Ταμεία που μπορεί να συνεργάζονται με επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα για την καλύτερη απόδοση του χαρτοφυλακίου τους, υπό την αυστηρή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ο τρίτος, προαιρετικός, ιδιωτικός, εφόσον κάποιος επιθυμεί να έχει συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση.

Όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις αλλαγές που αφορούν τον δεύτερο πυλώνα, στον οποίο η κυβέρνηση εντάσσει την επικουρική ασφάλιση, μαζί με την επαγγελματική. Με τη νέα επικουρική θα δημιουργηθούν ατομικοί λογαριασμοί, με εισφορές τόσο από τους εργοδότες, ενώ η σύνταξη θα εξαρτάται από το ύψος αυτού του ατομικού λογαριασμού. 

Ο νόμος Κατρούγκαλου εισήγαγε νέο τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης καθώς ο χρόνος ασφάλισης μετά την 1/1/2015 υπολογίζεται με το σύστημα των ατομικών μερίδων νοητής κεφαλαιοποίησης.

Ποιες είναι όμως οι διαφορές με το μοντέλο που θα προωθηθεί πιθανόν το φθινόπωρο;

Με το ισχύον σύστημα ο ασφαλισμένος δικαιούται την καταβολή επικουρικής σύνταξης όταν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης.

Σήμερα η μέση επικουρική, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του συστήματος <<ήλιος>> , ανέρχεται σε 172 ευρώ.

Ο νέος ασφαλισμένος θα επιλέγει τον πάροχο στον οποίο θα διατηρεί τον ατομικό του λογαριασμό.

Ο πάροχος θα μπορεί να είναι το κράτος ( ΕΤΕΑΕΠ) ή ένα επαγγελματικό ταμείο που θα συνεργάζεται με έναν επαγγελματία ιδιώτη (τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία) ο οποίος θα αναλάβει και τη διαχείριση του επενδυτικού κεφαλαίου.

Σήμερα στην Ελλάδα - έχουν συσταθεί 22 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης -Τ.Ε.Α.- υποχρεωτικής ή προαιρετικής ενώ 3-4 βρίσκονται στα σκαριά.

Τι μπορεί να προσδοκά ένας ασφαλισμένος του ιδιωτικού τομέα από ένα επαγγελματικό ταμείο καταβάλλοντας για παράδειγμα 100 ευρώ το μήνα;

Για 40 χρόνια προσδοκά συμπληρωματική παροχή 200 ευρώ, ενώ αν προστεθούν και οι αποδόσεις η παροχή μπορεί ναφτάσει τα 230 ευρώ.

Είναι μάλλον ένα κίνητρο αποταμίευσης.

Επίσης θα μπορεί να επιλέξει με ποιο τρόπο θα επενδυθούν οι εισφορές που συσσωρεύονται στον ατομικό του λογαριασμό. Η επένδυση μπορεί να είναι χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου σε κρατικά ομόλογα, μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Η επένδυση με χαμηλό ρίσκο επιφέρει μικρές αποδόσεις ενώ η επένδυση υψηλού ρίσκου εμπεριέχει μεν κινδύνους αλλά και προσδοκίες μεγάλων αποδόσεων που θα αυξήσουν το τελικό ποσό της σύνταξης.

Παράλληλα ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει και την ηλικία συνταξιοδότησής του όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα.