ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23 - 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα: 

-         Ενημέρωση – Εξελίξεις

-         Πρόγραμμα Δράσης

-         Αποφάσεις. 

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.