ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 190 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (1828-2018)

 Εν έτει 1975

 

ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Με τον παραπάνω τίτλο κυκλοφόρησε ως έκτακτη έκδοση η Δεκαπενθήμερος εφημερίδα της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΕΛ.ΤΑ. «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ», στις 26 Σεπτεμβρίου 1975/αρ. φυλ. 53.   Το σύνολο των αιτημάτων του κλάδου περιλαμβάνονταν στο ψήφισμα της μεγάλης συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «ΑΜΙΡΑΛ» στις 14 Απριλίου 1975.

Από την πρώτη σελίδα: «…αντιθέτως κεκτημένα δικαιώματα του προσωπικού ως η αποζημίωσης του Ν.2112 αμφισβητούνται ήδη μετά από τόσα έτη αναγνωρίσεως των και κινδυνεύουν σοβαρώς να απωλεσθούν εξ αιτίας μιας απαραδέκτου μεροληπτικής δυσμενούς μεταχειρίσεως της Ταχ. Υπηρεσίας και του προσωπικού της το οποίον όχι μόνον εμπαίζεται δια της παρελκύσεως των χρονιζόντων αιτημάτων του αλλά και τίθεται κυριολεκτικώς εν διωγμώ»

Ο αγώνας για τον εργαζόμενο είτε αφορά το θεσμικό του πλαίσιο, το ΓΚΠ, τη φύση της εργασίας  και τα κεκτημένα του, είναι πάντοτε διαχρονικός, αρχίζει από την πρώτη του εργασιακού του βίου και τελειώνει με την τελευταία  της συνταξιοδότησής του.

Οι Διοικήσεις έρχονται και παρέρχονται. Το σταθερό όμως σημείο αναφοράς του Οργανισμού είναι ο εργαζόμενος ταχυδρομικός υπάλληλος και ο χαρακτήρας της σχέσης που καθημερινά έκτισε και κτίζει, με το μικρό ή μεγάλο κοινωνικό σύνολο που υπηρετεί και συναλλάσετε μαζί του.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ