ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΤΑΠ-ΟΤΕ)

 

Υπολογισμός Κύριας Σύνταξης για ασφαλισμένους που πλήρωναν επιπλέον εισφορές 


Ποσοστά αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Συνταξης για ασφαλισμένους στο ΤΑΠ-ΟΤΕ

Η ανταποδοτική σύνταξη στην περίπτωση αυτή είναι το άθροισμα δύο μερών και υπολογίζεται στο μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών με τα δώρα και αμοιβές που γίνονταν κρατήσεις απο το 2002 έως το έτος αποχώρησης + τον Δ.Τ.Κ.

α. Το ποσοστό ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης (έτη, μήνες), πίνακας 1.

β. Το ποσοστό που προκύπτει απο τις επιπλέον εισφορές που αντιστοιχεί στο έτος αποχώρησης, πίνακας 2.

α + β = συνολικό ποσοστό ανταποδοτικής σύνταξης

Παράδειγμα

Με συντάξιμο μισθό 2.400€ και 36 έτη ασφάλισης με αποχώρηση το 2018.

α. ποσοστό αναπλήρωσης ανταποδοτικής στα 36 έτη 35,40%

β. ποσοστό επιπλέον εισφορών για το 2018 29,4375

(α + β) 35,40 + 29,4375 = 64,8375 

Συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης ανταποδοτικής  = 64,8375

Ανταποδοτική σύνταξη

2.400 Χ 64,8375 = 1.556,1

Εθνική σύνταξη          384€

Κύρια σύνταξη         1.940,1

ασθένεια -6%             116,4

Ποσό προ φόρων      1.823,69

Ο φόρος ανάλογα και με τα εισοδήματα κυμαίνεται στο 11% - 12%

Έτσι βγαίνουν οι νέες συντάξεις που καταβάλλονται απο 13/5/2016 και μετά αλλά με τον ίδιο τρόπο πρέπει να γίνει ο επανυπολογισμός και για τις μέχρι 12//5/2016 παλαιές συντάξεις που ελπίζουμε να γίνουν έγκαιρα παρά την μεγάλη μέχρι τώρα καθυστέρηση και να μή βρούν νέα νομικά ή άλλα τερτίπια ώστε να μή γίνει τίποτα όπως επιχειρούν και για τα αναδρομικά των παράνομων μειώσεων. 

     
Πίνακας 1

Έτη Ασφάλισης

Ποσοστό Αναπλήρωσης

0 - 15 

11,55%

15,01 - 16

12,39%

16,01 - 17

13,23%

17,01 - 18

14,07%

18,01 - 19

14,97%

19,01 - 20

15,87%

20,01 - 21

16,77%

21,01 - 22

17,73%

22,01 - 23

18,69%

23,01 - 24

19,65%

24,01 - 25

20,68%

25,01 - 26

21,71%

26,01 - 27

22,71%

27,01 - 28

23,95%

28,01 - 29

25,16%

29,01 - 30

26,37%

30,01 - 31

27,79%

31,01 - 32

29,21%

32,01 - 33

30,63%

33,01 - 34

32,32%

34,01 - 35

33,81%

35,01 - 36

35,40%

36,01 - 37

37,20%

37,01 - 38

39,00%

38,01 - 39

40,80%

39,01 - 40

42,80%

40,01 - 41

44,80%

42 +

46,80%ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
Ν.4387/2016 άρθρο 30


Πίνακας 2 

ΕΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ

1990

0,1500%

1991

0,900%

1992

1,650%

1993

2,5328%

1994

3,5475%

1995

4,6950%

1996

5,8500%

1997

7,0125%

1998

8,1825%

1999

9,3600%

2000

10,5450%

2001

11,7375%

2002

12,9375%

2003

14,1375%

2004

15,3375%

2005

16,5375%

2006

17,7375%

2007

18,9375%

2008

20,1375%

2009

21,3375%

2010

22,5375%

2011

23,7375%

2012

24,9375%

2013

24,8375%

2014

26,7375%

2015

27,6375%

2016

28,2375%

2017

28,8375%

2018

29,4375%

2019

29,7375%

2020

30,0375%