ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΣΤ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 19 Μαρτίου 2018, η διαπαραταξιακή επιτροπή της ΠΟΣΤ υπέγραψε συμφωνία με τη Διοίκηση για το ζήτημα αναδιοργάνωσης του δικτύου διανομής.

 

Ύστερα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε στους εργαζομένους η μονομερής και αυταρχική απόπειρα επιβολής νέου μοντέλου διανομής από τη διοίκηση και την προσφυγή, στη συνέχεια, της Ομοσπονδίας μας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), ξεκίνησε ένας κύκλος συναντήσεων και διαβούλευσης μεταξύ των δύο μερών, που κατέληξε σε μια ουσιαστική συμφωνία.

 

Παρά το ότι εκκρεμεί ακόμη η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου από τη διοίκηση (έχει δεσμευθεί ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20/04/18), η συμφωνία αυτή απαντά ταυτόχρονα στην ανάγκη της άμεσης προσαρμογής των ΕΛΤΑ στις απαιτήσεις της ταχυδρομικής αγοράς, στην προστασία του δικτύου διανομής και στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων.

 

Το αποτέλεσμα δικαιώνει απόλυτα τον μαζικό και μεθοδικό αγώνα που πραγματοποιήσαμε ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα, προκειμένου να διασωθούν οι θέσεις εργασίας και να προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία της διανομής, που αποτελεί την αρχή και τέλος του ταχυδρομείου. Οι απειλές και η τρομοκρατία για πειθαρχικές ποινές και σοβαρές κυρώσεις έπεσαν στο κενό, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τη δύναμη και τη γνώση που διαθέτουμε ως συνδικαλιστικό κίνημα.

 

Με τη συμφωνία πετύχαμε:

-          Τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας (η προηγούμενη πρόταση προέβλεπε μείωση 25%).

-          Την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία του δικτύου διανομής.

-          Την προσαρμογή του δικτύου διανομής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις της ταχυδρομικής αγοράς με την καθιέρωση δύο διαφορετικών κύκλων διανομής.

-          Την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

-          Τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

-          Την καθιέρωση άδειας 15 ημερών στους διανομείς κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

 

Η εφαρμογή του νέου μοντέλου, που περιγράφεται στη συμφωνία, δεν αποτελεί ένα αποσπασματικό και προσωρινό μέτρο, αλλά μια δυναμική διαδικασία, που θα αξιολογείται και θα προσαρμόζεται διαρκώς για τη βελτιστοποίηση της.  Το νέο μοντέλο διανομής διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία, ώστε, να μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε κάθε μελλοντικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, αλλά και να προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε περιοχή και σε κάθε επιχειρησιακή ανάγκη.

 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού προβλέπονται αναλυτικά στη συμφωνία τα απαραίτητα βήματα για κάθε στάδιο εφαρμογής. Όπως, η παρακολούθηση και προσαρμογή του με τη συμμετοχή διαπαραταξιακών επίτροπων των εργαζομένων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τόσο κατά το πιλοτικό στάδιο εφαρμογής, όσο και στην πλήρη ανάπτυξή του.

 

Η ικανοποίηση μας για την επίτευξη των ανωτέρω δε μας επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Τα προβλήματα για τα ΕΛΤΑ είναι πολλά και πιεστικά και όλα τα «μέτωπα» παραμένουν ανοιχτά. Ως συνδικάτο παραμένουμε σταθεροί στην στρατηγική μας και καλούμε όλους τους εργαζομένους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να μην επηρεάζονται από φήμες και διασπαστικές κινήσεις, που εξυπηρετούν μόνο μικροκομματικά και προσωπικά συμφέροντα.

 

Σας παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΣΤ

        

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                      ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ

 

 

Το κείμενο της συμφωνίας 

πατήστε εδώ και δείτε το κειμενο σε μορφή PDF