ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ο.ΜΕ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

 

Η δεύτερη συνάντηση μεταξύ Π.Ο.Σ.Τ. και Διοίκησης ΕΛΤΑ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2018, στον Ο.ΜΕ.Δ., για το ζήτημα της αναδιοργάνωσης του δικτύου διανομής και της επιχειρούμενης μονομερούς εφαρμογής νέου μοντέλου διανομής από τη Διοίκηση, κατέληξε στην ακόλουθη πρόταση του διαμεσολαβητή:

 

 1. Συνέχιση του διαλόγου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

 

 1. Ορίστηκε νέα συνάντηση των δύο μερών για τη συγκεκριμένη ημερομηνία στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στις 10π.μ..

 

 1. Μέχρι τότε, τα δύο μέρη θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει προτάσεις για τον αριθμό και το είδος των επιτροπών διαλόγου και να καταβάλουν προσπάθειες απευθείας συνεννόησης μεταξύ τους.

 

 1. Η Διανομή αποτελεί σημαντικό θέμα διαφωνίας ως προς το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων και η Επιτροπή διαλόγου, που θα πρέπει να σχηματιστεί κατά τα αναφερόμενα στο σημείο 3, θα αφορά τη Διανομή.

 

 1. Στη νέα συνάντηση, τα δύο μέρη θα προσέλθουν στον Ο.ΜΕ.Δ. για τη συνέχιση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, η οποία,  βάσει της προόδου που θα έχει σημειωθεί, μπορεί να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
  1. Είτε να επιτευχθεί συμφωνία.
  2. Είτε να συνεχιστεί η διαβούλευση.
  3. Είτε να εκδώσει ειδική έκθεση ο διαμεσολαβητής, εφόσον προκύψει έλλειψη σύγκλισης απόψεων.

Μετά από αυτά, η Ομοσπονδία δηλώνει έτοιμη να προσέλθει, εφόσον κληθεί, στο διάλογο με τη Διοίκηση, με προτάσεις προς όφελος των ΕΛΤΑ και των εργαζομένων.

 

Μέχρι τότε, θεωρούμε ότι ουδεμία μεταβολή στο ισχύον σύστημα διανομής δε μπορεί να εφαρμοστεί.

 

Για την Π.Ο.Σ.Τ.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                           ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ