ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.4387/2016, Ν.4472/2017



Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 (άρθρο 30 ν.4387/2016)
Επεξεργασία Χρήστος Κόλιας
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑ 35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


  1ο σενάριο 

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

2.551,89€

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν.4387/2016 άρθρο 8 παρ. 5)

35,42%


384€

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ  
άρθρο 30 παρ.1 ν.4387/2016 για (ΤΑΠ-ΟΤΕ) το επιπλέον ποσοστό % εξαρτάται από τον συντελεστή του  έτους δικαιώματος σύνταξης και το ποσοστό ανά έτος.


26,25%

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
35,42% + 26,25% (για το 2016)

61,67%

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
(2.551,89 Χ 61,67%)

1.573,75€

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

384€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

1.957,75€

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 13/05/2016
ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ



1.339,51

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 6% 

Τό 6% υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί το ποσό της Εισφοράς Αλλλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

 

 

ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

 

 




















   

                     
ΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σημείωση
Με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού και στο ποσό που προκύπτει (1.339,51€), παίρνουμε υπόψη μας ότι έχουν γίνει όλες οι μειώσεις των νόμων όπως και η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Με τον νέο τρόπο υπολογισμού έχουμε το ποσό της σύνταξης αλλά χωρίς την ανάλυση  (κυρίως την εισφορά αλληλεγγύης).
Αυτό που ενδιαφέρει όσους είναι ασφαλισμένοι στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, είναι πως θα υπολογίζεται το μπόνους απο τις επιπλέον εισφορές που πλήρωναν επί χρόνια γιατί δεν είναι προνομιακή μεταχείριση αφού οι εισφορές ήταν έως 80% παραπάνω από το ΙΚΑ για εργζόμενο και εργοδότη. 
Τα ποσοστά προσαύξησης όμως εξαρτώνται από τα συνολικά έτη ασφάλισης στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, τις αποδοχές και κυρίως το ετήσιο ποσοστό του ασφαλισμένου και ανάλογα με το έτος αποχώρησης για να υπολογιστεί το τελικό αποτέλεσμα.
Εξαρτάται από το ποσοστό ανά έτος από το 1990 και μετά και σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο για να βγεί το τελικό ποσοστό για τον καθένα.

Για τους παλαιούς, πριν την 13/5/2016 συνταξιούχους, θα ληφθεί υπόψη ο συντάξιμος μισθός αποχώρησης ενώ για τους νέους ο μέσος μισθός απο το 2002 και μετά μαζί με τα δώρα και τον τιμάριθμο.
Ο πίνακας δεν είναι απο επίσημη υπηρεσία, μας δόθηκε από συλλογικό φορέα (τα ταμεία δεν δίνουν πληροφορίες) αλλά αυτά είναι τα ποσοστά για τις επιπλέον εισφορές.
Άλλωστε στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, που έχει ασφαλισμένους από τα ΕΛ-ΤΑ, τον ΟΤΕ και τον ΟΣΕ τα ποσοστά είναι λίγο διαφορετικά.
Στα ΕΛ-ΤΑ π.χ. αρχικά το σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου ήταν 35%.
Για το 2018 είναι 24%.
7,75% για τον εργαζόμενο και 16,25% για τον εργοδότη.
Απαιτείται λοιπόν αρκετή επεξεργασία των στοιχείων ανά έτος για κάθε ασφαλισμένο για να υπολογιστεί το μπόνους των επιπλέον εισφορών που ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να κάνει από μόνος του προσεγγίζοντας με σχετική ακρίβεια το τελικό ποσό σύμφωνα με τα στοιχεία των πινάκων και τον συντελεστή 0,075% ανά έτος.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Ο νόμος προβλέπει ότι για κάθε μονάδα πάνω από τις εισφορές του ΙΚΑ,
ο συντάξιμος μισθός προσαυξάνεται κατά 0,075% ανά έτος που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τα ακριβή στοιχεία για τα έτη ασφάλισης στο ΤΑΠ-ΟΤΕ για τον καθένα.
Το ποσοστό αυτό (πίνακας 2), μετράει στην ανταποδοτική σύνταξη ( σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που επικαλείται και το υπουργείο) που προστίθεται στο ποσοστό που προκύπτει ανάλογα με τα χρόνια ασφαλισης (πίνακας 1) σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού.
Τα ποσοστά που έχουμε στον πίνακα δίνουν και το αποτέλεσμα σε σχέση με τα συνολικά έτη ασφάλισης στο ΤΑΠ-ΟΤΕ και τις επιπλέον εισφορές ανά έτος.
Έτσι, στο ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης προστίθεται ΚΑΙ το ποσοστό που προκύπτει απο τις επιπλέον εισφορές 'οπως λέει το υπουργείο και όχι στον συντάξιμο μισθό όπως λέει ο ΕΦΚΑ.    Τα ποσά των μειώσεων από τους μνημονιακούς νόμους με τον παλαιό τρόπο, εξαρτώνται από την ηλικία και το πλαφόν της σύνταξης του καθένα και αυτό αφορά μόνο τους παλαιούς συνταξιούχους.
Όσο για τον παλαιό τρόπο υπολογισμού εδώ δεν υπάρχει ενιαίος κανόνας για όλους ως προς το τελικό ποσό μετά τις προβλεπόμενες μνημονιακές μειώσεις αφού απαιτείται αναλυτικός ατομικός υπολογισμός.
Πάνω απο το ποσοστό αυτό παραμένει ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη.
Αυτό που θα περισώσει δηλαδή τα πράγματα, είναι το μπόνους που κερδίζουμε και δικαιούμαστε από τις επιπλέον εισφορές που πληρώναμε παραπάνω στο ΤΑΠ-ΟΤΕ όπως και άλλα ταμεία, σε σχέση με το ΙΚΑ και αντί να χάσουμε μέχρι 28% θα υπάρχει όφελος για τους περισσότερους πάντα σε σύγκριση μεταξύ παλαιού και νέου τρόπου και όχι με τις αρχικές συντάξεις προ μνημονίων.
Έτσι που βγαίνουν πάντως οι πρώτες νέες συντάξεις και όπως υπολογίζεται το μπόνους αυτό, υπάρχει σημαντική θετική διαφορά για τους συνταξιούχους στο ταμείο μας.


Για το παράδειγμά μας 

- π.χ. για 35 + έτη, ποσοστό αναπλήρωσης ανταποδοτικής 35,42%
- επιπλέον ποσοστό με αποχώρηση το 2016 = 26,25%
  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ: 35,42+26,25 = 61,67%.

Με το σενάριο αυτό, το ποσοστό των επιπλέον εισφορών προστίθεται στο ποσοστό της ανταποδοτικής έχουμε ευνοϊκότερο απαοτέλεσμα όπως λέει η εγκύκλιος που επικαλείται το αρμόδιο υπουργείο.
Για να βγάλουμε λοιπόν το ποσοστό της ανταποδοτικής σύνταξης, προσθέτουμε το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στον συνολικό χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τον πίνακα 1 και το ποσοστό του πίνακα 2 ανάλογα  με το έτος εξόδου στην σύνταξη.
Εκεί προστίθεται και η Εθνική σύνταξη των 384€ με πάνω από 20 έτης ασφάλισης για να προκύψει το ποσό της κύριας σύνταξης με τον νέο τρόπο υπολογισμού.
Έτσι βγαίνουν πάντως προς το παρόν οι νέες συντάξεις για όσους αποχώρησαν απο 13/5/2016 και μετά.
.


Ποσοστά αναπλήρωσης Ανταποδοτικής Συνταξης

Πίνακας 1

Έτη Ασφάλισης

Ποσοστό Αναπλήρωσης

0 - 15 

11,55%

15,01 - 16

12,39%

16,01 - 17

13,23%

17,01 - 18

14,07%

18,01 - 19

14,97%

19,01 - 20

15,87%

20,01 - 21

16,77%

21,01 - 22

17,73%

22,01 - 23

18,69%

23,01 - 24

19,65%

24,01 - 25

20,68%

25,01 - 26

21,71%

26,01 - 27

22,71%

27,01 - 28

23,95%

28,01 - 29

25,16%

29,01 - 30

26,37%<